ОНДУЛИН АВРАЗИЯ се представи с атрактивен щанд на изложението Turkeybuild

От 27 Април до 1 Май 2011г. в Истанбул се проведе 34-то Международно строително изложение “TURKEYBUILD”.
На 81000 кв.м площ, изложители от 50 страни представиха над 15000 строителни продукти и технологии.
Турските колеги от ONDULINE AVRAZYA A.S. се представиха с атрактивен щанд – показаха как изглеждат покривите с материали на ONDULINE погледнати отгоре.
Беше показан и новият билен елемент от системата Ондувила.