pixel

Ондулин награждава бъдещи инженери

На 22.03.2012г. фирма “ОНДУЛИН” връчи тържествено награди на победителите в конкурса за изработване на курсов проект в част “Хидроизолация на сгради” по дисциплината “Строителни изолации” за студенти ІІІ курс, специалност ССС в Университета по архитектура строителство и геодезия. Конкурсът беше организиран съвместно с катедра „Строителни материали и изолации” и беше посветен на 70 годишнината от УАСГ.

Целта на проекта “Хидроизолация на сгради” беше студентите да изготвят проект по
следните критерии:

1. Анализ на елементите на подземната и покривна конструкция по зададена схема.
2. Изисквания към хидроизолацията – Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. Решения. Избор и обосновка за наклоните на покривната хидроизолация, вида на водоотвеждането и определяне на броя на водоприемниците.
3. Избор на подходяща хидроизолация.
4. Технология на изпълнение. Технология на изпълнение около детайлите.
5. Безопасност на труда и при изпълнение на хидроизолация.

В конкурса на “ОНДУЛИН” взеха участие 22 студенти. Представените проекти бяха разгледани и оценени от жури в състав: доц. д‐р инж. Стоил Милков – председател и членове ‐ доц. д‐р инж. Пламен Чобанов, доц. д‐р инж. Румяна Захариева и инж. Йордан Николов – управител на „ОНДУЛИН”, който преподаваше в УАСГ през последния семестър.

Бяха определени 3 основни награди и 4 поощрителни. Изборът беше труден и затова бяха присъдени две първи награди, съответно на Николай Пеловски и Мартин Коконян. Третото място беше определено за Борислав Иванов. Проектите на студентите Маринела Колева, Димо Желев, Йордан Кръстев и Тихомир Георгиев бяха отличени с поощритени грамоти. „

“За мен резултатите са добри, когато значение има мисълта, а не това какво студентите са научили, защото мисленето е предпоставка за успех”, каза управителят на фирма “ОНДУЛИН” инж. Йордан Николов, който връчи наградите на студентити. Той сподели, че основният критерий за печелившите проекти е бил тяхната техническа адекватност. Призовата тройка получи грамоти, подаръци и парична награда от „ОНДУЛИН”.

Участието на студентите в конкурса на “ОНДУЛИН” ще е от значение при кандидатстването им по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма “Развитите на човешките ресурски 2007‐ 2013г.”

Европейска степенния се присъжда за участието на студенти в научни разработки и курсови проекти, както и за висок успех. При тези награди не е важно толкова успеха на студента, а личностното изграждане, възможността на бъдещите инженери да прилагат науката и практика.

След награждаването управителят на „ОНДУЛИН” инж. Йордан Николов направи специална презентация на продуктите на фирмата.

Представени бяха както традиционно предлаганите на пазара материали и съоръжения, така и новостите за 2012 г. Акцентът беше поставен върху вълнообразните битумни керемиди ОНДУВИЛА като системно решение, обединяващо естетика, сигурност и лекота на покрива. Инж. Николов подчерта непрекъснатия стремеж на „ОНДУЛИН” към иновативност и комплексно решение, насочени към удовлетворяване на изискванията на клиента.

Зала 224 на УАСГ бе пълна с любознателни студенти, а това говори за интереса към конкурса и неговото значение. Макар, че тази награда се учредява за първи път от фирма “ОНДУЛИН”, тя ще постави начало на една добра традиция. Това е и една добра възможност за бъдещите инженери – да направят връзка на теоретичните концепции с практическото им приложение. През последните години строителният сектор се развиваше доста интензивно. Трансформирането на консервативната и традиционна строителна индустрия към принципите на устойчивото строителство е истинско предизвикателство, но е единствения възможен изход при глобалната екологична тенденция. Устойчивото развитие в строителството вече се налага от всеки фактор, свързан с него. Несъмнено такъв фактор се явява добрата подготовка на бъдещите специалисти и познаването на съвременните технически решения и продукти на пазара.

 

Може да харесате още...