pixel

Осми конкурс за проект за Баумит Топлоизолационна система в УАСГ

Над 50 студенти от III –ти курс участваха в конкурса.

Традиционният конкурс за разработване на курсов проект на тема “Топлоизолация на сгради” за студентите от трети курс по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е съвместна инициатива  на Баумит България ЕООД и катедра  “Строителни материали и изолации”. Катедрата се ръководи от доц. д-р инж. Богомил Петров, който е амбициран да продължи поетата от преподавателите на катедрата насока за приближаване на образованието към практиката и поставяне пред студентите на възможност за решаване на реални бизнес-казуси. Предварително на студентите бе раздадена и подробна техническа информация за топлоизолационни системи Баумит, която съответно е и достъпна в интернет-страницата на фирмата. По конкретните решения студентите получиха съдействие от преподавателите от катедра  “Строителни материали и изолации”. Журито, което оценяваше работите по традиция бе в състав съответните преподаватели от катедрата и Главния технолог на Баумит и хонорован преподавател в УАСГ д-р инж. Красимир Делов.

Тържеството по връчване на наградите бе открито от  доц. д-р инж. Богомил Петров. На него присъстваха много студенти и преподаватели от катедрата и университета. С грамота за добре  овладяни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит”  в курсов проект по “Строителни изолации”  и парична награда от 100 лв. бяха наградени следните студенти:

име група фак. №
Симеон Мотев І група 14503
Боряна Вълева І група 14511
Ния Савчева IX група 14750
Таня Ангелова X група 14566
Ева Дойчинова XІ група 14640
Дочко Дочев XІ група 14652
Ружа Запрянова IX група 14786
Ралица Олева VІІІ група 14824
Теодор Тодоров ІІІ група 14663

С грамота за професионално овладяни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит”  в курсов проект по “Строителни изолации”  и парична награда от 150 лв. бяха наградени следните студенти:

име група фак. №
Васил Миланов І група 14514
Цветелина Маринова X група 14564
Маринела Колева XІ група 14805

На всички носители на почетната грамота ще бъде предоставена възможността да кандидатстват за стипендианти на Баумит България през новата учебна 2012/2013 година. По традиция отново, Баумит България дава всяка година по 6 нови стипендии – 3 за студенти ССС и  3 за студенти по архитектура. Веднъж спечелили стипендията, студентите ще я получават до края на следването си, стига успехът им да бъде много добър.

За учебната 2011/ 2012 г. Баумит има 13 стипендианти.

Тържеството завърши с презентация на новостите, които Баумит предлага през 2012 година. Особен интерес предизвика новата цветова концепция на Баумит за фасада Life, с новите 888 цвята. Модерният подбор на цветове, философията на съставяне на каталозите, възможностите за безплатно получаване на разширения за най-разпространените проектантски програми и много други разработени инструменти за всички целеви групи силно впечатлиха присъстващите в залата и предизвикаха оживени коментари. За първи път пред студентите бе представена и новата версия на програмата за изчисляване топлоизолационни системи Баумит Термо, която вече е разработена в две версии – за потребители и професионалисти. Тя възпитава системното мислене към топлоизолациите, коментира освен разходите на материали и тяхната стойност в дадена топлоизолационна система, както и дава отчет за спестените разходи и то в зависимост от енергията, която използва потребителя за отопление.

Може да харесате още...