Отличната дълготрайна стабилност на Кьостер ТПО мембраните

KÖSTER

Може да бъде установена чрез тестови изпитания след 14 годишен срок на ефективно излагане на атмосферните условия!

Изпитване на експлоатационните качества на ТПО мембраните след 14 годишна експлоатация

Фирма Кьостер произвежда покривни хидроизолационни мембрани от 1980г. Много мембрани, произведени още тогава, все още стоят видими и непокътнати върху някои покриви, в това число и върху покрива на първото производствено хале на фирма KÖSTER BAUCHEMIE AG в Германия.

KÖSTER

Кьостер ТПО покривините мембрани са известни със своята дълготрайност, но не се случва често такива мембрани да бъдат тествани лабораторно след толкова дълъг период от време. През юли 2015 г. един покрив, изолиран през 2001 г. с Кьостер ТПО хидроизолационна мембрана беше демонтиран. Така лабораторията на KÖSTER BAUCHEMIE AG получи възможността да изследва какви промени са настъпили в мембраната през изминалите 14 години.

Тип мембрана:
Начало на излагане на атмосферни условия:
Край на излагане на атмосферни условия:
ТПО 2.0 мм
14.3.2001 г.
13.7.2015 г.

 

KÖSTER

Повърхността е в отлично състояние и не се забелязват никакви увреждания вследствие на атмосферните условия. Структурата е все още ясно изразена, а износването-минимално.

Външен вид

След толкова дълъг период мембраната носи белези на нормално износване, но във всяко друго отношение тя е в перфектно състояние.

След почистване на мембраната със стандартна домакинска прахосмукачка, както и с уред за почистване под високо налягане остават видими само минимални белези на износване.

Якост на опън

Якостта на опън на мембраната остава отлична след като тя е била употребявана близо десетилетие и половина. През юли 2015 г. бяха измерени следните стойности:

Надлъжна якост на опън:
Напречна якост на опън:
Надлъжно удължение преди разрушаване:
Напречно удължение преди разрушаване:
9.39 N/mm²
7.26 N/mm²
942 %
875 %

Впечатляващо е, че мембраната все още притежава качествата, дефинирани в нашите документи за качествени показатели, съгласно настоящата Декларация за експлоатационни показатели за Кьостер ТПО мембраната. Съгласно нашите спецификации мембраната може да бъде продавана и днес.

KÖSTER

Графика на опънните удължения: Кьостер ТПО мембрана след 14 години експлоатация.

Старата мембрана е съвместима с новата

Без никаква по-специална подготовка, различна от стандартно почистване, Кьостер ТПО 2.0 покривната мембрана, произвеждана към настоящия момент, бе заварена към стара Кьостер  ТПО мембрана, експлоатирана в продължение на 14 години. Заваряването бе извършено с помощта на уред за заваряване при температура 600°С при скорост 1.0 м/мин.

KÖSTER

Резултатът е впечатляващ: не само че мембраната все още може да бъде заварявана подобно на нова мембрана, но и заваръчните шевове са безупречни. Постигната беше средна стойност на устойчивост на скъсване от порядъка на 470 N/50 mm, като не бе регистрирана стойност под 400 N/50 mm.

KÖSTER

Заключение

Резултатите от изследването доказват изключителната дълготрайност на Кьостер ТПО покривните мембрани. След 14 годишна употреба използваната мембрана е все още толкова добра, колкото новата. Мембраната не е станала трошлива и в резултат на това не е претърпяла понижаване на механичните си свойства. Мембраната все още може да бъде подложена и успешно да премине тестване съгласно изискванията на настоящия стриктен качествен контрол.

Ключово преимущество на Кьостер ТПО Покривната мембрана е нейната способност да бъде лесно заварявана (без особени предварителни подготовки) след като е била изложена дълго време на атмосферни влияния. Това спестява време и усилия особено при големи строителни проекти, чието завършване би отнело месеци или години.

В този случай, даже и след 14 години, мембраната бе запазила способността си да бъде заварявана без особени предварителни подготовки. В допълнение – възможна бе и заваряването и към нова мембрана, без това да причинява някакви затруднения.

Вижте също...