pixel

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Включете на най-добрата програма за фуги

Новата амбициона програма на „Мурексин” включва фугиращи смеси и силикони от ново поколение, предназначени да задоволят разнообразните потребности на клиентите. Продуктите са подходящи за външно и вътрешно приложение, за частния, индустриалния и строителния сектор, за повърхности, подложени на въздействие от агресивни води, мазнини или химикали и др. Основните отличителни черти на фугиращите смеси с марка „Мурексин” са лесната им обработваемост и почистване, практическата невъзможност за развитие на мухъл и гъбички, недопускане на образуване на пукнатини.

Топлоизолация, перфектна като природата

Марисан ООД пусна на пазара ТЕРАПОР® EPS – графитен топлоизолационен материал, разработен по технологиите на BASF®. ТЕРАПОР® EPS е уникален топлоизолационен материал, съчетаващ иновациите на лабораториите на BASF® и естествените сили на планетата ни. Причина за това са графитните частици, вградени в неговата зърнеста структура. Графитът е природен материал с изключителни изолационни свойства – през структурата му не преминават топлинни лъчи и звукови вълни, както и вредните инфрачервени и UV-лъчи.

Силозите – за усъвършенстване на строителния процес

Строителните материали се развиха през последните години като високоспециализирани продукти. Поради големия бум на строителството и дефицита на работна ръка в строителния бранш все по-голямо значение придобива не само качеството на материала, но и транспорта и оперирането с него на строителния обект. Силозите представляват значително улеснение за строителната фирма. Едно от най-важните предимства е икономията на работна ръка, но от не по-малко важна е възможността да се работи без палети, без отпадъци от опаковки, без транспортни щети, без кражби и разпиляване на материал.

Новият продукт Ursa TWF Fono – защитава от шум и осигурява комфорт

За качествено обитаване и комфорт в сградите, където живеем и работим, освен топлоизолацията много важна е и съответната звукоизолацията. Сградите трябва да бъдат проектирани и изграждани съгласно “НАРЕДБА № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството”. Тя гарантира, че шумът, на който са подложени живеещите в сградата или хората в близост до сградата, се поддържа на ниво, което няма да застрашава тяхното здраве и ще им осигурява подходящите условия за работа и почивка.

Саниране на скатен покрив

Независимо от това, че при покрива топлинните загуби на сградата са 20-30% от общите загуби, покривът играе много важна роля за осигуряване на комфорт в сградата. Покривът предпазва сградата от външни влияния, каквито са сняг, дъжд, студ и горещина. Така пространството под покрива е подложено на директния удар на студ и горещина, поради което без достатъчна и качествена защита от топлоизолация това пространство бързо се охлажда или прегрява, което оказва силно влияние на топлинните загуби, а като последица от това е по-голям разходът на енергия за отопление и охлаждане.