Първата в света георешетка от 100% рециклиран PET

EcoLine

С внедряването на своя нов продукт EcoLine, Huesker ще разчита на още по-екологични решения, които щадят природните ресурси още по време на производствения процес и по никакъв начин не отстъпват на качеството на традиционните продукти. Следвайки този подход, компанията представи първата в света георешетка, създадена от 100% рециклиран PET (полиетилен терефталат).

Навлизането на пазара започва преди повече от 40 години с асфалтовата армировъчна мрежа HaTelit C, която се използва за саниране на асфалтови повърхности. Тя вече се предлага във варианта EcoLine със същите характеристики на материала. Предстои да бъдат представени и други EcoLine продукти.

За разлика от традиционните армировъчни мрежи HaTelit, изработени от обикновен PET материал, EcoLine замества влакната с рециклирани. Преработеният материал се извлича от изхвърлени шишета от PET, които могат да бъдат върнати за нова употреба чрез продуктовия цикъл под формата на гранули. „Рециклираният PET, който използваме, е пълноценен еквивалент на оригиналните влакна от PET. Той има същото високо качество и същите характеристики“, споделя Свен Шрьоер, един от управляващите директори на Huesker. С всеки килограм рециклирани влакна от PET се спестяват около 4,3 кг. въглеродни емисии, тъй като отпада производството на конвенционалните влакна. Изчислено към производството на геотекстил с площ от едно футболно игрище, технологията спестява около 1,2 тона въглерод, което съответства на замърсяването при изминаване с автомобил на разстояние от около 42 000 км.

EcoLine

Геотекстилът на Huesker се използва в цял свят и в различни области на строителството – наземно и подземно строителство, изграждане на пътища и магистрали, хидростроителство, екологични проекти, както и в минното инженерство. Той носи огромни товари, подлага се на големи натоварвания и трябва да отговаря на високи изисквания в различните области на приложение, като например стабилизиране на наклона, уплътняване за защита на подземните води, предпазване от наводнения или укрепване в пътното строителство.

Вижте също...