pixel

Пасивна къща, изолирана с материали на Dow – строителни решения

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Обитавайки нашите домове, ние използваме енергия за отопление и климатизация, топла вода, осветление, като все още в много сгради се губи голямо количество енергия, поради неефективно строителство.

Загубата на енергия води до по-големи емисии на вредни парникови газове (като CO2 ) и замърсяващи частици (PM10s).
Това обаче може да се промени: енергийната ефективност на съществуващите сгради би могла да бъде значително подобрена чрез повишаване изолацията на външните стените и покривите, прекъсване на термо-мостове, подмяна на дограми на прозорци и врати и достигане до функциониране на сградата при минимални и дори нулеви емисии на CO2.

И това не е само теория! В град Падуа наскоро се откри първата италианска къща, реновирана според стриктните стандарти на „Немската пасивна къща”за енергоефективно строителство.

Италианската пасивна къща сега консумира с 92% по-малко енергия, като не отделя никакви емисии на въглероден диоксид.

ПАСИВНА КЪЩА
ПРОЕКТ ЗА РЕНОВИРАНЕ

Приложените мерки за енергийна ефективност водят до намаление на консумацията на енергия с 92 % и нулеви емисии CO2

Подобренията са постигнати чрез:

Топлоизолация: STYROFOAMTM IB – небесно сини топлоизолационни платна от екструдиран пенополистирол, производство на Dow, с дебелина 180 мм са положени по външните стени
Термо-мостове: Платна STYROFOAM са положени по всички участъци с повишен пренос на топлина и риск от кондензация: 25 мм по касите на вратите и прозорците; 2х2,5 мм по мраморните външни первази.
Покрив: Изолиран е с ROOFMATETM 200мм – небесно сини топлоизолационни платна от екструдиран пенополистирол, защитени с ROOFMATE VP-N – пародифузна покривна мембрана – и двата материала производство на Dow.
Покривната вентилирана конструкция е завършена с финишен слой керемиди.
Отвори: съществуващите врати и прозорци са подменени с троен стъклопакет и двойно уплътнение.
Отопление и климатизация: нискотемпературни радиаторни системи са инсталирани в стените и таваните, както и механична вентилационна система с топлинно възстановяване.
Енергийни източници: осигурени чрез соларни и фотоволтаични панели, с геотермални системи и биомаса.

Къщата, която е централа на Италианския Соларен Информационен Център (аналог на Соларния Информационен Център във Фрайбург, Германия) ще служи за референтен обект пред проектанти и строителни специалисти, както и за образователни цели.

Осъществяването й е част от проект за алтернативни източници на енергия и енергийна ефективност на Венецианската Конфедерация на Занаятчиите, Съюза на занаятчиите и Община Падуа.

„Съхранението на енергия и намаляването на вредните емисии вече не са въпрос на избор, а необходимост” – казва г-н Серджо Бенетело – представител на Италианския Соларен Информационен Център и ръководител на Групата на Строителните Предприемачи във Венецианската Конфедерация на Занаятчиите.

Dow e водеща химическа компания, която прилага иновациите, науката и технологиите за усъвършенстване на областите – изключително важни за човешкия прогрес.

Компанията предлага широк набор от продукти и услуги за потребители в над 175 страни като заема ключово място на разнообразни пазари, включително:хранителна промишленост; транспорт; здравеопазване и медицина; строителство и реконструкции. Следвайки принципа за устойчиво развитие, Dow реализира годишни приходи от $49 млрд. и осигурява работа на над 43,000 служители по целия свят.

Може да харесате още...