pixel

Пазарът на изолации се развива с високи темпове

Строителството е един от отраслите в икономиката на страната, където се забелязва стабилен растеж вече няколко последователни години. Радващото за нас, заетите в областта на изолациите е фактът, че пазара на изолации в държавата се развива с по-високи темпове отколкото на отрасъла като цяло. Това се дължи на няколко фактора – държавните инициативи – напр. законът за топлоизолации на сградите, приет преди няколко години и задължаващ всички нови строежи да отговарят на определени изисквания, касаещи топлоизолирането на сградите, дългоочакваният закон за енергийна ефективност, внесен на първо четене в пленарна зала на Народното Събрание, определящ енергоспестяващите мерки и данъчните облекчения за фирмите и частните лица, въвеждащи такива мерки, въведеното топлинно счетоводство, позволяващо постигането на реални икономии при изолация на жилището, навлизането на строителния пазар на чуждестранни инвеститори и строителни фирми, работещи при такива изисквания от години, повишената строителна култура на българския инвеститор, търсещ вече не толкова визуалния ефект, а по-скоро комфорта у дома, който в голяма степен се дължи и на добрата изолация.

В резултат на това, продажбите на всички основни топлоизолационни материали – екструдиран пенополистирол, експандиран пенополистирол, каменна вата, стъклена вата, отбелязаха ръст през 2003 год. Ръст бележат също така и продажбите на хидроизолации, следвайки същите тенденции. Като цяло се очаква през настоящата година тази тенденция на изпреварващи темпове да се запази.

Пазарът за изолации съществува в страната вече около 10 години. За това време качествените продукти и услуги, предлагани от сериозните фирми се утвърдиха и наложиха. Голямата конкуренция регулира цените и в момента те са реални. Смятаме, че през последните години се увеличава използването на по-качествени изолации, но това става твърде бавно, като все още сме далеч от стандартите на развитите в тази област европейски държави, тъй като за съжаление все още голяма част от инвеститорите се интересуват основно от цената.

От една страна това води до изкуствено сравнение и конкуренция между висококачествените продукти и услуги и по-нискокачествените и снижаване на цените на качествените продукти и услуги. От друга страна използването на нискокачествени продукти и услуги се отразява върху крайния резултат, като по този начин се създава негативно отношение към целия бранш и сериозните фирми в него. А в областта на изолациите, качеството на предлагания продукт или услуга е тясно свързано с цената.

Това, съчетано с нелоялната конкуренция на отделни фирми, принуди доста колеги да се включат в създаването на браншова асоциация, която от една страна да защитава интересите на фирмите от отрасъла пред различните институции, а от друга – да се опита да въведе основни правила, по които да се работи, с цел избягване компрометирането на целия бранш.

Предвид контактите ни със сродни организации от чужбина, искаме да пренесем техния полезен опит, като законодателство и обучение на всички участващи в строителния процес. Идеята е да се определят критериите, по които инвеститорът може да избира фирмите изпълнителки, да сравнява офертите с предложените от БАИС данни и по този начин да се осигури до голяма степен гаранция за качество и професионализъм при изпъление.

Може да харесате още...