По-бързо, по-качествено, по-икономично, по-екологично и по-ефективно строителство от всякога вече и в България!

Със строителната технология „ИБТ” се строи в пъти по-бързо, с по-малко работници и без необходимостта от тежка механизация. Технологията не създава ограничения в архитектурата и конструкцията на сградите. Позволява ниско и високо строителство до 30 етажа. Строителната технология включва всички необходими конструктивни елементи:
– хоризонтални: подови и покривни елементи;
– вертикални: носещи стени единични и двойни (за шайби и колони);
– вертикални:не носещи стени единични;
– елементи за стълбища и междустълбищни площадки.

ПОДОВ/ ПОКРИВЕН ПАНЕЛ IBT (CSol)

Експандирана полистиренова плоскост оформена гредово-оребрена, армирана с две метални мрежи, заварени една към друга чрез дистанционери от стоманена тел. Този панел се използва за направата на хоризонтални носещи елементи (подови и покривни) след допълнително армиране в оставените отвори според конструктивните изисквания. Отворите на тези структури са оразмерени за високонатоварване според действащите законови норми. Отливането на бетона се извършва на обекта.
Подовия панел – оформящ гредова плоча може да бъде с различни размери: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 см, относно дълбочината на светлите отвори в които се полага допълнителната арматура според конструктивните нужди – освен това гъстотата т.е.разстоянието през което се прават отворите за гредите също се разполага според котструктивните нужди – при покривния панел гъвкавостта е същата, както при подовият панел.

МЕЖДУ-СТЪЛБИЩНИ ПЛОЩАДКИ ПАНЕЛ IBT (SSol)

Изработват се в заводски условия според архитектурните изисквания. Този елемент като отвори разрешава двупосочно, касетирано армиране.

ДВОЕН ПАНЕЛ IBT (CD)

Експандирани полистиренови поскости с две метални мрежи, заварени една към друга чрез дистанционери от стоманена тел с вариращи отстояния от 8 до 25 cм. Този панел се използва за изграждане на носещи стени, като допълнителното армиране (според конструктивните изисквания по БДС) и отливането на бетона се извършват на обекта. Панелите се предлагат в 8 вида – светлият отвор в които се излива бетона може да бъде с размер 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 см. Прилага се за многоетажни и едноетажни сгради.

ЕДИНИЧЕН ПАНЕЛ IBT (CS)

Армирана полистиренова плоскост с две метални мрежи, скрепени чрез дистанционери от електрозаварена стоманена, галванизирана тел. Този панел се използва за преградни стени и външни затварящи стени. Конструктивният или покриващият слой се полага със система Spritz-Béto. Панелът може да се използва и в хоризонтално положение за създаване на малки хоризонтални конструкций с подходяща армировка от стомана и бетоново покритие. Важно е да се знае, че има различни видове еднослойни панели. Някои са подходящи за носещи конструкции, други са вариант при който параметрите плътност и дебелина на полистирена и диаметър на стоманената тел се променят в зависимост от изискванията (преградни стени, шумоизолация, покриващи стени, топлоизолация и т.н.). Панелите се предлагат в 8 вида т.е. дебелината на елемента може да бъде 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 см.

Техническите, конструктивни и икономически характеристики, които правят технологията “ИБТ” емблематична в сравнение с традиционните методи могат да се обобщят както следва: “ИБТ” е гъвкава строителна технология, позволяваща всякакви съвършенни адаптации към архитектурата, възможно е създаването на всякакъв вид равни, извити стени и покрития.
Технологията позволява изпълнението на голям обем работа при фазата на изграждане, преди полагането на бетона, прави лесeн монтажа на връзките за хидро-санитарните и електрически съоръжения, отвори с всякаква форма за прозорци, врати и т.н.
В сравнение с традиционните конструкции, елементите “ИБТ” са с тегло приблизително вариращо между 4 и 15 Kg/m2, и остават “леки” до окончателното монтиране, след което се полага бетона с цел довършване на статичната работа по готовия елемент. Лесно е боравенето с елементите при всички фази, от производството до монтажа. Изключително лесно е поставянето на електроинсталациите и ВиК инсталациите.
Типът елементи, разпределението на стоманената тел в мрежите и формата на EPS плоскостта позволяват (по-добре от всяко друго решение) да се оптимизират конструктивните компоненти, например стомана и бетон според конструктивният проект, съответното им разположение в конструкцията и прецизното им изчисление.
Конструкцията на сграда, изградена по технологията “ИБТ” се разглежда като “единен блок” –монолитно строителство, тъй като се състои от корави недеформиpащи се рами. Всъщност конструктивната непрeкъснатост на хоризонталните и вертикалните елементи от повърхността, определящи пространството, се гарантира чрез армировка според конструктивните изчисления, която се полага преди изливането на бетона. Тази характеристика предлага много предимства свързани с устойчивостта на конструктивните възли в динамични ситуации, например сеизмично напрежение.
“ИБТ” е антисеизмична конструктивна строителна технология,сграда построена по технологията на “ИБТ” води до 20 пъти по-малко деформации в сравнение с други традиционни сгради при същите условия.
Като цяло, технологията “ИБТ” е непрекъснат щит с по-рационално разпределение на вертикалните товари, които се разпределят по всички опорни параметри и има много икономически предимства (икономия на желязо и бетон).
Идеята за “монолитност” е разширена и до термоизолационните характеристики свързани с топлоизолацията на сградата, поради непрекъснатото присъствие на изолиращ елемент върху всички повърхности имащи контакт с външната среда.
Енергоспестяването благодарение на изолационните характеристики е значително. Работи се със суровини с гарантирано качество на концерна BASF „STIROPOR – F”, и при желание на клиента с „NEOPOR”. По отношение високия процент на икономия на енергия тази строителна технология няма алтернатива.
В заключение, технологията “ИБТ” представя оптимално решение на конструктивните изисквания и изискванията за “жизнен комфорт” с икономически предимства от изграждането до използването на сградата. Строи се по-бързо и по-евтино!