Подпори за двоен под на Eterno Ivica, предлагани от Ви Джи Еф – с Reach сертификат

Eterno Ivica, един от най-големите производители на подпори за двоен екстериорен под в света, е зелена компания и подходът ѝ се отличава с грижа и внимание към детайла, клиентите и природата. С оглед да направи продуктите си безопасни за хората и околната среда в процеса на производство, монтаж и експлоатация, компанията от години върви към адаптация и съгласуване на продуктите си с изисквания на различни екологични стандарти и наредби, включително и регламент REACH, отнасящ се за суровините.

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) – Регистрация, оценка и одобрение на химикали – е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които могат да представляват химикалите. Регламентът също така насърчава прилагането на алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата, с цел намаляване на броя на изпитванията, провеждани върху животни.

Дългогодишният партньор на Ви Джи ЕфEterno Ivica информира, че всички суровини, използвани за продуктите от серии Pedestal и Woodeck  Floor System, са сертифицирани по REACH и напълно съвместими с всички действащи международни разпоредби.