Покрив – градина със Styrofoam

Естетично и надеждно решение за плоски покриви с платна от екструдиран пенополистирол

Kонцепцията за създаване на еко среда, чрез озеленяване на покрива става все по-популярна из цяла Европа.

Зелените покриви подобряват качеството на въздуха и са екологосъобразни, красиви, леки и икономични. Създават подходяща атмосфера за почивка и отмора.

Модерните покривни конструкции, като “обърнат” покрив, изградени с XPS Styrofoam, са добра и сигурна основа за изграждане на покрив–градина. Поради производствената технология чрез екструдиране, топлоизолационните платна имат еднородна структура със затворени клетки, която осигурява редица специфични характеристики и предимства:
– дълготрайна ниска топлопроводимост;
– липса на капилярност;
– висока водоустойчивост;
– устойчивост на климатични цикли замръзване-топене;
– висока механична якост;
– дълъг експлоатационен живот;
– екологично чист продукт.

В процеса на производство на STYROFOAM се следи стриктно за съответствието на материалите с Евроклас Е. STYROFOAM отговаря на Европейската директива за строителни материали за противопожарна безопасност, като риска от възпламеняване на продукта е сведен до минимум.
Благодарение на отличните показатели на XPS топлоизолацията STYROFOAM е възможно свободно полагане на платната върху хидроизолационната система. По този начин се удължава допълнително експлоатационния живот на хидроизолацията.

Тези свойства определят XPS платната като единствен тип топлоизолация, приложима за обърнати покриви, а цялостната система  е приложима и работи успешно при покрив-градина.

За сигурна и дълготрайна защита на покрива се използва двупластова система с полимер-битумни хидроизолации на INDEX. Като втори пласт се полага кореноустойчива мембрана DEFEND H ANTIROOT Р 4мм. В състава на мембраната са включени специални противокоренови добавки, които предотвратяват проникване на корени без да увреждат растенията.

Покривът – градина съчетава предимствата на обърнатия и зеления покрив и осигурява дълготрайно и надеждно покривно решение с редица предимства:
– Модерно и иновативно решение, което придава нов облик на сградата
– По-ниски разходи за отопление и климатизация, поради по-добрите топлотехнически характеристики на покрива-градина
– Редуциране на шума в дъждовно време
– Икономично решение – олекотява се покривната конструкция (XPS платната са с много малко тегло), което води до спестяване на материали и по-ниски разходи за строеж на цялата сграда;
– Бърз и лесен монтаж, като слоевете над хидроизолационната мембрана могат да се
полагат независимо от климатичните условия;
– По-кратки срокове за изпълнение;
– По-големи възможности за застрояване на парцела, поради изпълнение изискванията на ЗУТ чрез озеленяване на покривните площи.

Детайл покрив – градина

1. Стоманобетонна основа
2. Бетон за наклон
3. Грунд „Indever”
4. I-ви пласт хидроизолация Моdо Р4мм
5. II-ри пласт хидроизолация Defend
Antiroot Н/Р-4мм
6. Топлоизолация Roofmate SL-A 100мм
7. Дрениращ слой Megadrain 1240
или DC 602E
8. Почва и растителност

Детайлът напълно отговаря на всички нормативни изисквания описани в „Наредба №2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения”.

За контакти: www.orkikem-bg.com.

Може да харесате още...