“Покрив +” – икономично и надеждно решение за ремонт на плоски покриви

По-голяма част от съществуващите покриви се нуждаят от задължителен ремонт, поради компрометирана хидроизолация, липса или недостатъчна топлоизолация.

Този проблем намира своето разрешение чрез Системата Покрив +  без демонтаж на елементите от старата изолационна система. При нея хидроизолационната мембрана и топлоизолацията се поставят директно върху съществуващия слой хидроизолация. По тази причина при системата „Покрив +” са от голямо значение вида и качеството на хидроизолационната мембрана.

Основаната през 1978 г. италианска компания INDEX заема водеща позиция в производството на полимер-битумни хидроизолационни мембрани. INDEX притежава сертификати, удостоверяващи качеството: ISO 9001 и UNI EN ISO 14001.

Лидерската позиция на INDEX се дължи на високото качество на използваните суровини и готовата продукция. Производството им е разделено в 5 основни направления, наречени Дивизии. Първа Дивизия включва рулонни мембрани от полимер-битум.

Предимствата при използването на битумни мембрани при системата „Покрив +” са:
– Лесен и бърз монтаж на новия пласт мембрана, тъй като не се налага демонтаж на старите слоеве.
– Поради специфичната структура на долната си повърхност, мембраната Tеctene Reroof Strip Base/P изпълнява две функции – на пароизолация за отвеждане на акумулираната влага и пара в стария хидроизолационен пласт и на надеждна хидроизолация за защита на покрива.
– Функционалността на предложената мембрана прави хидроизолационния детайл бърз и лесен за монтаж, кoето води до поевтиняване на детайла
– Композитна армировка, съставена от  нетъкана полиестерна мрежа стабилизирана със стъклени влакна, което обуславя високите якостни характеристики на мембраната.

За надеждността на системата „Покрив +” е важно да бъде избрана и качествена топлоизолация.  STYROFOAM е специален материал от екструдиран пенополистирол (XPS), разработен от Dow Chemical Company още през 1941 г. Поради производствената технология чрез екструдиране, топлоизолационните платна имат еднородна структура със затворени клетки, която осигурява редица специфични характеристики и предимства:
– дълготрайна ниска топлопроводимост;
– липса на капилярност;
– висока водоустойчивост
– устойчивост на климатични цикли замръзване-топене;
– висока механична якост
– дълъг експлоатационен живот
– екологично чист продукт
– бърз и лесен монтаж на топлоизолационните платна.
– поради начина на инсталиране – свободно полагане на сглобка, което води до поевтиняване на монтажа

В процеса на производство на STYROFOAM се следи стриктно за съответствието на материалите с Евроклас Е. STYROFOAM отговаря на Европейската директива за строителни материали за противопожарна безопасност, като риска от възпламеняване на продукта е сведен до минимум.

Системата „Покрив +” е икономично и надеждно покривно решение и осигурява предимства за всички участници в строителния процес:
– Не се променя съществуващия детайл и не се налага търсене на нови
– Ремонт на покрива без отстраняване на стария хидроизолационнен слой – избягва се разчистване на строителни отпадъци и се елиминират допълнителни строителни работи (замазки и др.) – пестят се време, труд и средства;
– По-бърз и лесен монтаж – Tectene Reroof Strip Base/P e едновременно хидроизолация и пароразпределяща мембрана с 40 % контактна площ към основата, което прави полагането на отделен слой от перфорирана мембрана излишно;
– Директно залепване на новия пласт хидроизолация, дори ако последният е с минерална посипка;
– Решение без допълнително натоварване на конструкцията, както при използването на каменна вата, тъй като XPS топлоизолациите STYROFOAM  са леки и в същото време устойчиви на механично въздействие;
– Избягва се механично закрепване на топлоизолацията;
– Покриват се нормативните изисквания за топлосъхранение (Наредба № 7, декември 2004);
– Осигурява се по-добра защита на хидроизолационния слой и на цялата покривна конструкция – “обърнат” покрив;
Посочените предимства осигуряват икономично решение за дълготрайно и безпроблемно функциониране на покривната конструкция и сигурен комфорт за обитателите на сградата.

Хидро- и топлоизолационни детайли с материали на INDEX и Dow Chemical Company

Основата се подготвя за полагане на ново хидро- и топлоизолационно покритие –  компроментираните участъци се почистват, а неравностите и балоните се изрязват от стария хидроизолационнен слой. На местата, където е необходимо. по основата се полага битумен грунд INDEVER (на местата, където старата хидроизолация е отстранена), за да бъде осигурена добра адхезия на новото хидроизолационно покритие с покривната плоча.

Върху така подготвената основа се полага газопламъчно мембраната на INDEX  Tectene Reroof Strip Base/P. Хидроизолацията изпълнява две функции – като пароизолация поради специфичната структура на долната си повърхност, за да отвежда парите и влагата, натрупани в стария хидроизолационен пласт и като надеждна хидроизолация за защита на покрива.

Следва инсталация на топлоизолационния пласт, който се полага свободно на сглобка и полагане на останалите пластове от детайла.

Покрив + баласт от чакъл: неизползваем

1. Стоманобетонна плоча;
2. Стар хидоризолационен слой
3. TECTENE REROOF STRIP BASE/P – нов слой битумна хидроизолация;
4. ROOFMATE SL – XPS топлоизолация от продуктовата гама STYROFOAM;
5. POLYFELT TS 20/TS30 – филтриращ слой – геотекстил;
6. Дребен чакъл

Покрив + плочи на суха фуга: използваем

1. Стоманобетонна плоча;
2. Стар хидоризолационен слой
3. TECTENE REROOF STRIP BASE/P – нов слой битумна хидроизолация;
4. ROOFMATE SL – XPS топлоизолация от продуктовата гама STYROFOAM;
5. POLYFELT TS 20/TS30 – филтриращ слой – геотекстил;
6. Плочи.

Детайлите напълно отговарят на всички нормативни изисквания описани в „Наредба №2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения”.

 

Може да харесате още...