Покривни решения със Styrofoam и Index

Днес, повече от всякога, паркирането в градовете става изключително трудно. Това налага изграждане на многоетажни паркинги за по–добро икономическо използване на наличното пространство.

Покривът-паркинг трябва да издържи на много по–високи физически и механични натоварвания от стандартния покрив и затова се нуждае от изключително гъвкава и здрава хидроизолационна защита. Топло- и хидроизолацията трябва да устоят на натоварвания, генерирани от натиск, опъване, срязване и химическа атака, които са характерни за покрив -паркингите.

Тъй като хидроизолацията е затворена между основната плоча и носещата настилка, всяка ремонтна дейност би струвала много скъпо. Това означава, че системата трябва да бъде внимателно планирана и изпълнена.

Индекс е италианска компания, създадена през 1978 г. във Верона и е водещ производител на световния пазар на хидроизолации от полимер модифициран битум, армирани с нетъкан полиестер. Фирмата притежава сертификат по UNI EN ISO 14001, което гарантира високите екологични стандарти в процеса на производство. Всички мембрани на Индекс притежават СЕ – маркировка- гаранция за безопасност и стандартизация.

TESTUDO SPUNBOND POLYESTER е материал от продуктовата гама на Индекс, който притежава редица характеристики и предимства, които го правят подходящ при хидроизолиране на покрив-паркинг:

– мембраната е  гъвкава;
– не гние;
– устойчива е на опън и пробиване;
– устойчива е на влияние на луга и соли.

На пръв поглед хидроизолирането на покрив -паркинг изглежда идентично на това при плоски покриви, но природата на натоварванията е много по-различна. Хидроизолацията е подложена на много по–голям натиск и хоризонтален опън.

Хоризонталните натоварвания са характерни при рампите за достъп, но се наблюдават и при плоски повърхности, когато колата ускорява или спира рязко. Когато хидроизолацията е положена между топлоизолацията и бетонните плочи, натоварването се променя като се получава срязващо усилие в ръба на бетонната плоча.

Химическата атака от луга, соли, масло и петролни продукти създава допълнителни проблеми. Трябва да съществува достатъчен наклон, който да осигурява бързото оттичане на течностите.

Когато се полага асфалт хидроизолацията е подложена на голям термичен шок при полагането и усилия на пробиване при валирането. Затова е важно основата да бъде твърда особено в зоните на снадките.

Топлоизолационните панели трябва да имат голяма устойчивост на натиск и да отговарят на специфични изисквания. Такъв материал е STYROFOAM – специален материал от екструдиран пенополистирол (XPS), разработен от Dow Chemical Company още през 1941 г. Поради производствената технология чрез екструдиране, топлоизолационните платна имат еднородна структура със затворени клетки, която осигурява редица специфични характеристики и предимства на продукта.

FLOORMATE 500-A e материал от продуктовата гама STYROFOAM, който се използва  успешно при различни екстремни условия.

Топлоизолационното решение за подове с FLOORMATE 500-A дава следните предимства:
– висока товароносимост, което се дължи на високата якост на натиск и E – модулите;
– ниска свиваемост;
– намаляване на дебелината на  допълнителния слой за разпределяне на товара (подравняваща замазка);
– дългосрочна ниска топлопроводимост;
– лесен детайл за изпълнение;
– безопасна подова структура в дългосрочен период.

В процеса на производство на STYROFOAM се следи стриктно за съответствието на материалите с Евроклас Е. STYROFOAM отговаря на Европейската директива за строителни материали за противопожарна безопасност, като риска от възпламеняване на продукта е сведен до минимум.

FLOORMATE 500-A се прилага успешнo както при  покрив-паркинг, така и при студени складове, подове на открити хангари и др.

Детайли покрив-паркинг при различни типове натоварвания

Детайлите напълно отговарят на всички нормативни изисквания описани в „Наредба №2 от 6.10.2008 г.за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения”.

Детайл 1. С топлоизолация. Обърнат покрив-паркинг с армирана настилка

Предимства:
–    осигурява необходимата топло и хидроизолация с помощта на качествени материали, комбинирани по най – добрия начин в изпитана система

–    подходящ е за големи натоварвания / статично натоварване от паркирали автомобили, както и динамични натоварвания при потегляне, спиране и изкачване по рампи/

–    дренажната мембрана, заложена в детайла осигурява добър дренаж на паркинга и  притежава голяма якост на натиск, което я прави особено подходяща за този тип покриви

–    устойчив е на агресивните влияния на средата причинени от луга, соли, масло и петролни продукти.

1. Стоманобетонна основа
2. Бетон за наклон
3. Битумен грунд INDEVER Motorway
4. 2 пласта битумна хидроизолация на INDEX:
– 1 пласт Testudo 20P – 4mm;
– 2 пласт Testudo 20P – 4mm;
5. Топлоизолация от XPS “Styrofoam Floormate500A” 100mm
6. Дренажна мембрана TenCate Polyfelt DC 602E
7. Армирана бетонова настилка

Детайл 2. С топлоизолация. Обърнат покрив-паркинг с настилка от тротоарни плочи

Предимства:
– осигурява необходимата топло- и хидроизолация с помощта на качествени материали, комбинирани по най – добрия начин в изпитана система

– дренажната мембрана, заложена в детайла осигурява добър дренаж на паркинга и  притежава голяма якост на натиск, което я прави особено подходяща за този тип покриви

– горният пласт хидроизолационна мембрана е със специални противокоренови добавки в състава си и предпазва хидроизолационната система от евентуален пробив при случайно вкореняване на растителност между фугите на плочите

– типа на детайла дава възможност за лесна поддръжка и  ревизия на покрива.

1. Стоманобетонна основа
2. Бетон за наклон
3. Битумен грунд INDEVER Motorway
4. 2 пласта битумна хидроизолация на INDEX:
– 1 пласт Testudo 20P – 4mm;
– 2 пласт Defend H Antiroot P – 4mm
5. Топлоизолация от XPS “Styrofoam Floormate 500A” 100mm
6. Дренажна мембрана TenCate Polyfelt DC 602E
7. Дренажен слой чакъл
8. Разделителен пласт геотекстил 125g/m² – TenCate Polyfelt TS20
9. Пясъчно легло
10. Настилка от плочи.

Детайл 3. Без топлоизолация. Покрив-паркинг с асфалтово покритие

Предимства:

– отличните характеристики на предложената мембрана позволяват асфалтовата настилка да бъде положена директно върху нея без да се налага използването на допълнителни разделителни слоеве, които оскъпяват детайла излишно

– детайлът е подходящ за паркинги с тежко натоварване и интензивен трафик

– мембраните притежават отлични характеристики – гъвкавост, висока якост на пробив и опън и устойчивост на агенти.

1. Стоманобетонна основа
2. Бетон за наклон
3. Битумен грунд INDEVER Motorway
4. 2 пласта битумна хидроизолация на INDEX:
– 1 пласт Testudo 20P – 4mm;
– 2 пласт Testudo 20P – 4mm;
5. Асфалтова настилка с дебелина min 40mm.

Може да харесате още...