Покривни решения със Styrofoam

Частите на сградата, изложени най-силно на вредни влияния са покривите и по-специално плоските покриви.

По тази причина подходящият структурен състав е определящ фактор за очакваната продължителност на експлоатационния живот на покрива.

При плоските конвенционални покриви топлоизолацията се поставя над покривната плоча, но под хидроизолационната мембрана.

Мембраната е изолирана от останалата част на покривната конструкция и е изложена на температурни промени в широки граници, което повишава риска от преждевременно повреждане.

Месечни минимални и максимални температури на ниво хидроизолационна мембрана:

 

Неизползваем
конвенционален
плосък покрив
Използваем
конвенционален
плосък покрив
     “Обърнат”
покрив

Концепцията за „обърнат” покрив е гъвкаво и надеждно решение, като рискът от увреждане на хидроизолацията е сведен до минимум. При нея топлоизолацията е поставена над хидроизолационния слой. За да гарантира защита на мембраната срещу увреждащите влияния и в същото време дългосрочна функционалност, топлоизолацията трябва да отговаря на специфични изисквания. Такъв материал е STYROFOAM – специален материал от екструдиран пенополистирол (XPS), разработен от Dow Chemical Company още през 1941 г.

STYROFOAM се отличава с редица предимства спрямо останалите продукти на пазара:

– топлотехническите характеристики на продукта се запазват непроменливи във времето;
– продуктът има дълъг експлоатационен живот;
– STYROFOAM е единственият продукт на пазара, който е самозагасим като рискът от възпламеняване на продукта е сведен до минимум;
– продуктът не абсорбира вода;
– екологично чист продукт – без миризма и не дразни кожата.

Тези свойства определят XPS платната като единствен тип топлоизолация, приложима за обърнати покриви. Системата работи успешно както при неизползваеми покриви с финишно покритие от чакъл, така и при покрив-тераса, покрив-паркинг, покрив-градина, дори при ремонт и реконструкция на съществуващ плосък покрив.

При всички тези случаи, “обърнатия” покрив осигурява следните предимства:
Надеждно покривно решение с два пъти по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с конвенционалните покриви;
Икономично решение – олекотява се покривната конструкция (XPS платната са с много
малко тегло), което води до спестяване на материали и по-ниски разходи за строеж на цялата сграда;
Няма нужда от слой парна бариера
– Инсталирането на слоевете над хидроизолационната мембрана е независимо от климатичните условия;
По-кратки срокове за изпълнение;
– Лесни и евтини за поддръжка, ремонт или реконструкция на покрива, тъй като платната STYROFOAM не се закрепват.

В допълнение, при реконструкция или ремонт на съществуващ плосък покрив, изграждането на последващ “обърнат” покрив не налага отстраняване на предишните слоеве.

Концепцията “обърнат” покрив е успешно доказана в продължение на повече от 40 години в Европа и САЩ и е разработена и одобрена от техническите отдели на световни производители:
DOW CHEMICAL COMPANY – създател на XPS топлоизолациите;
INDEX – лидер в произвoдството на битумни хидроизолации в Европа;
TENCATE/POLYFELT – водещ производител на геосинтетични материали.

Детайли – обърнат покрив

1. Стомано-бетонна плоча; 1. Стомано-бетонна плоча;
2. Замазка за наклон; 2. Замазка за наклон;
3. Грунд INDEVER; 3. Грунд INDEVER;
4. MODO P 4 мм – хидроизолационна мембрана на  Index Italy;
MODO P 4 мм – втори хидроизолационен слой на Index Italy;
4. MODO P 4 мм – хидроизолационна мембрана на  Index Italy;
MODO P 4 мм – втори хидроизолационен слой на Index Italy;
5. ROOFMATE SL – XPS топлоизолация от продуктовата гама STYROFOAM – 100мм; 5. ROOFMATE SL – XPS топлоизолация от продуктовата гама STYROFOAM – 100мм;
6.  Геотекстил  на TenCate POLYFELT TS 20/TS30   – филтриращ пласт; 6.  Геотекстил  на TenCate POLYFELT TS 20/TS30   – филтриращ пласт;
7. Тежка защита от баластра. 7. и 8. HELASTORING, изравнители и настилка от плочи;

Детайлите напълно отговарят на всички нормативни изисквания описани в „Наредба №2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения”.

Може да харесате още...