Полагане на изолационна пяна EcoRite

EcoRite e изолационна пяна, която се нанася чрез пръскане. Тя представлява високоефективна, енергоспестяваща, екологична, изолационна пяна за изолация на всякакви помещения и постройки. Благодарение на изолацията режийните сметки се намаляват с 30-50%, премахва се проблемът с конденза по вътрешните стени, подобрява се шумоизолацията на помещенията и се редуцира появата на алергени във въздуха.

Spray foam insulation

Чрез полагането на изолация се въвеждат подобрения в ефективността на сградата, които добавят стойност чрез намаляване на разходите за жизнения цикъл и подобряването на устойчивостта. За постигане на оптимални експлоатационни цели на сградата е необходимо добавяне на усъвършенствана система за изолация от пяна. Спрей-пяната осигурява, уплътняване и изолация от климатичните условия и е най-бързият начин за намаляване на консумацията на енергия, подобряване на качеството на въздуха в помещенията и поддържане на комфортна вътрешна среда.

За повече информация: EcoRite Insulation Solutions

 

Вижте също...