pixel

Последни сме в ЕС по енергийна ефективност

България е на последно място в Европейския съюз по енергийна ефективност на икономиката, сочат данните на Евростат.
Това означава, че сме първи по енергийна интензивност на производството, което е антирекорд. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия, Италия, Австрия и Германия, показват още данните на Евростат.

Въпреки това, 200 милиона лева са инвестирали български компании в енергийна ефективност само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва, смятат експерти. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и конкурентоспособността си.

У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е металообработването, следван от производството на резервни части . Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка, машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за оптимизиране на енергийните разходи.

Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта, следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат най-голям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в момента.

Според методологията за оценка мерките с най-голям принос за оптимизацията в производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за повишаване на ефективността.

Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната година и половина.

dir.bg

 

Може да харесате още...