Повдигнат под TEL с крайно покритие паркет върху мазе с изолация ISOVER

2_3_2_7.DWG  2_3_2_7.DXF  2_3_2_7.PLA

Повдигнат под TEL с крайно покритие паркет върху мазе с изолация ISOVER

Характеристики:

U=0,24 W/m2K
ΔLw=30 dB
LnTw=42 dB
Rw=62 dB
mwBA=23 kg/m2

Слоеве в см:

1,5 паркет
2,4 основа от плочи от дървесни частици

пароизолация ISOVER Flammex
4,5 топлоизолационен филц ISOVER-QUATTRO 5 между ТEL носещи летви с дистанционни крачета F6
5,0 топлоизолационен филц ISOVER-DOMO 5
28,0 подова конструкция от кухи тела със заливка от бетон
0,5 въздушен слой
5,0 плоскости за окачен таван ISOVER-DEKO V