Повдигнат под TEL върху мазета с крайно покритие плочки с изолация ISOVER

2_3_2_6.DWG  2_3_2_6.DXF  2_3_2_6.PLA

Повдигнат под TEL върху мазета с крайно покритие плочки с изолация ISOVER

Характеристики:

U=0,17 W/m2K
ΔLw=30 dB
LnTw=46 dB
ΔRw=10 dB
Rw=68 dB
mwBA=30 kg/m2

Слоеве в см:

1,5 плочки (максимално 30 х 30 см) еластично лепило импрегниращ водонепропусклив грунд
3,2 TEL плоскости DP1 с дистанционни крачета F6
20,0 топлоизолационни плоскости ISOVER MERINO/ ROLLINO 2 x 10
полиетиленово фолио
4,0 бетон
19,0 стара сводова подова конструкция с пълнеж от посип