pixel

През 2011 година фирма „Оргахим” АД чества 110 години от създаването си

През 2011 година фирма „Оргахим” АД чества 110 години от създаването си. Получила началото си през далечната 1901 година, фирмата преминава през множество трудни години на икономически кризи, регионални и две световни войни. Зародила се от частен капитал в условия на пазарна конкуренция, преминала през планово организирано социалистическо управление, работеща днес отново в условия на пазарни отношения, управлявана изцяло от частни капитали. От една малка фабрика при създаването си днес „Оргахим” АД е съвременно промишлено предприятие с богата производствена гама и модерно оборудване даващо възможност за производство на продукти изцяло отговарящи на строгите европейски изисквания за качество и опазване на природата и човека. Продуктовата гама включва – бои, лакове, емайллакове, грундове, лепила, електроизолационни лакове, смоли. Дружеството е единствен производител в страната на анхидриди и най-голям производител на пластификатори и алкидни смоли. Регистрираните търговски марки на “Оргахим” са: “Фасаген”, “Алутин”, “Балкид”, “Рувипласт”, “Винакол”, “Protecta”, “Mefisto”, “Леко”, „Хамелекон”, “Еманел”, “Благо”, “Deko Professional”, “Spirit”, “Casa Bella”.

На 1.03.1901г в Русенския търговски регистър Алберт Б. Искович регистрира търговска фирма „Алберт Б. Искович” със седалище в Русе. Основният предмет на дейност се споменава като търговия с „бижутерийски стоки”. Следват няколко години на просперитет и едноличният собственик Албет Искович търси начини да разшири своята дейност. На 1.01.1903 година Алберт Искович заедно с Израел М. Леви обединяват своите фирми и образуват сдружение под името „Алберт Б. Искович и Леви”. Като цели на сдружението двамата русенски търговци посочват общо -„търговия, агентура и комисионна”.

В началото на 2009г. започват някои структурни промени с които се цели оптимизация на производствените, търговски и обслужващи дейности. Отделът “DEKO PROFESSIONAL” прераства в самостоятелно дружество “Деко Профешънъл Сървисис” ЕООД като член на групата Оргахим-Поликолор. По късно транспортният отдел също приема самостоятелна форма на управление чрез новото дружество „Дунав транс”. Прави се важна крачка при обновяване на производствените мощности, монтирана е нова автоматизирана инсталация за производство на вододисперсионни бои, заедно с автоматична пълначна система. Благодарение тези и много други подобрения фирмата има възможност да посрещне нарастналите производствени нужди след като приема изцяло производството на архитектурни бои и покрития от „Поликолор”-Румъния. Отбелязва се висок ръст на продукцията за износ над 70%. Фирмата работи по много проекти свързани с оптимизирането на енергийната система, складовата база, подобряване на инфраструктурата и битовите и хигиенни условия на труд. Заводската площадка, производствените звена и административните сгради придобиват европески вид. Важна задача за „Оргахим”АД е опазването на природата и човека. В тази връзка като отговаря на последните изисквания на Директива 2004/42/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европа за намаляване на летливите органични съединения ЛОС (VOC), фирмата първа представя на пазара своята обновена продукция отговаряща на тези норми. На 1.03.2010г. стартира проекта EuroBioRef, координиран CNRS – Франция. „Оргахим”АД е един от 28-те партньори от 14 различни страни участващи в него. Проекта се занимава с цялостния процес на трансформация на биомаса, от селскостопанска продукция до сферата на крайните търговски продукти. Целите на проекта са да се намалят енергийните и други разходи при производството на биогорива с 30% като заедно с това се елиминират производствените отпадъци. Преоритет за „Оргахим”АД е добрата подготовка на кадровия състав. Осъществени са проекти по програми за „Развитие на човешките ресурси”, провеждат се периодични обучения на средния мениджмънт от 2009г. като програмата е постоянна и непрекъсната. Под своя егида завода поема ремонтни и възстановителни работи по бул.”Трети март” и реставрацията на 110 паметника в цялата страна, оказва съдействие на Рилската света обител, като спонсорира реставрационни дейности в Рилския манастир и прилежащи му обекти. „Оргахим”АД подпомага отбора на женския баскетбол в града „Дунав 8806”, който през 2011г спечели купата на България. През същата година изпълнителният директор на „Оргахим” АД Акиле Бардели, получи от кмета на града Божидар Йотов грамота и почетен плакет за приноса в развитие на икономиката и активната подкрепа на спорта в града.

Може да харесате още...