Приложение на URSA XPS в цокъл

Вследствие на контакта с дъждовна вода, сняг и водни пръски цокълът е изложен на особено голямо натоварване. За него е необходима специална и надеждна изолация с URSA XPS. За топлоизолацията на тази област са подходящи изолационните плочи URSA XPS с вафлена повърхност. Те могат да се поставят в кофража при изливането на бетона, да се залепят впоследствие или да се фиксират механично и на по-късен етап да се измажат компетентно.