« Обратно към ПРОДУКТИ

антикорозин БР

Антикорозионно покритие в различни цветове, за защитата на бетони повърхнини, произведен на базата синтетични смоли и разтворители. Отговаря на: БДС EN 1504-2 (като защитен слой).