« Обратно към ПРОДУКТИ

битумнa хидроизолация Abizol ST

Асфалтово-каучуково дисперсно съединение за хидро изолация и лепене на топлоизолационни плоскости EPS и XPS върху битумни хидроизолации.

Приложение:
- Монтаж на EPS и XPS;
- Водоустойчиви изолации на подземните части на сградите;
- Подподова хидроизолация на тераси.

Предимства:
- Коригира пукнатини с дълбочина до 5 мм;
- Не се стича по вертикални повърхности;
- Не съдържа разтворители.

Технически характеристики:
- Температура за нанасяне: от +5°C до +35ºC;
- Дебелина на слоя: до 2 мм;
- Време за изсъхване: 3-5 дни.

Разходна норма
- Точково нанасяне: около 1 кг/ м²;
- Изолация за защита от влага: 1,2 кг/ м² за слой с дебелина 1 мм;
- Брой слоеве: минимум 2.