« Обратно към ПРОДУКТИ

битумнa хидроизолация за основи и фундаменти Abizol 2 KS

Двукомпонентна бързо свързваща течна мембрана, подсилена с фибри и добавки от полистиролни топчета за хидроизолация на основи и подземни части на сградата.

Приложение:
- Хидроизолиране на основи срещу просмукване на подпочвени води и влага;
- Лепене на топлоизолационни плоскости.

Предимства:
- Бързо изсъхване чрез химическа реакция (3-5 ч);
- Хидроизолира под водно налягане;
- Лесно за нанасяне с маламашка;
- Без свличане.

Технически характеристики:
- Състав: Полимер модифициран битум, минерални пълнители, армиращи фибри, вода;
- Консистенция: гъста паста;
- Цвят: Кафяво-черен, след изсъхване черен;
- Плътност [кг/ дм³]: 1,15;
- Работна температура: от +5°C до +30ºC;
- Дебелина на пресният слой: ≈ 2 мм;
- Съдържание на сухо вещество: 70%;
- Съотношение на смесване: 1:2,66 (сухо:течно)
- Работно време: 1 ч (+20ºC);
- Време на пълно изсъхване: 3-5 дни;
- Устойчива на дъжд: след 5 ч;
- Запълване на основата със земна маса след 3-5 дни.