« Обратно към ПРОДУКТИ

битумни изолации на база окислен битум - пародренаж - `перфор`

СТРУКТУРА НА ИЗОЛАЦИЯТА:

Фин силициев пясък
Комбинация от окислен битум и минерални пълнители
Армировка – стъклен воал
Комбинация от окислен битум и минерални пълнители
Фин силициев пясък

Технически характеристики:

Ширина на ролката 1 м
Дължина на ролката 15 м
Тегло на изолацията 2600 гр./м²
Площна маса на армировката 80 гр./м²
Якост на опън надл./напр. 400/300 N/5мм
Оносително удължение min. 2%
Температура на полагане (пукнатиноустойчивост) над 0°C
Топлоустойчивост мин. 85°C
Приложение:
Пародренажната изолация `Перфор` се използва за отвеждане на влагата през бордовете при направа на хидроизолационна система на плоски покриви и тераси. Полага се свободно – хоризонтално върху цялата площ (без газопламъчно нагряване) върху предварително подготвени (грундирани) бетонови повърности преди основните пластове битумна хидроизолация. Вертикално по бордове се полагат частично отделни листове през 2-3 м (не по цялата вертикална площ) за да може основната хидроизолация да застъпи част от `Перфора` , а останалата част да залепне нормално по тези вертикали. Изключително ефетквна пародренажна изолация за обитаеми тераси, на които е невъзможно вентилирането на хидро и топлоизолационната система чрез стандратният метод - пароотдушници.