« Обратно към ПРОДУКТИ

блокчета YTONG extrA+

Висок клас топлоизолационна зидария, създадена за нуждите на съвременното устойчиво строителство. Материалът постига коефициент на топлопроводност 0.09 W/mK, т.е с над 40 % по-нисък от този на сухата чамова дървесина. .  Еднослойна зидария с дебелина само 30 cm има коефициент на топлопреминаване по-нисък от референтната стойност за външни стени, посочена в Наредба № 7 за енергийна ефективност. Стените от YTONG “дишат” като по този начин спомагат за поддържането на оптимална влажност в помещенията и създават здравословен микроклимат.

Сградите, построени с новия YTONG extrA+, могат лесно да постигнат най-високия клас по енергийна ефективност. Топлоизолационната зидария от YTONG extrA+ позволява да се избегнат скъпите и нетрайни изкуствени изолации по фасадите, като при това сравнително тънките стени увеличават чистата жилищна площ. Решен е и проблемът с топлинните мостове, породени от разположените по фасадите стоманобетонни греди и колони. Благодарение на уникалната обработваемост на новия продукт, те могат да се вградят в стените по такъв начин, че да предотвратят загуби на топлина през зимата и прегряване на помещенията през лятото. Така кондензът и мухълът остават в миналото.

YTONG extrA+ с класически средства задоволява строгите съвременни изисквания към строежите. Фасадите се защитават от дъжд и сняг само с традиционни мазилки и за разлика от синтетичните изолационни системи са устойчиви на удари и вятър и не стареят. YTONG extrA+ е носител на най-високия европейски клас по реакция на огън. За разлика от органичните строителни продукти, които при високи температури отделят токсични газове, YTONG extrA+ осигурява пожарозащита, превишаваща в пъти изискванията на нормите.

Технически характеристики:
- Топлоизолация – λ10,dry = 0.09 W/mK;
- Шумоизолация – RW = 50 dB;
- “Дишане” – μ = 6;
- Якост на натиск – 2.5 MPa (25 kg/cm²);
- Лекота – плътност 390 kg/m³;
- Пожарозащита > 2.5 h;
- Екологичност;
- Дълготрайност;
- Здравословни условия за обитаване;
- Архитектурна свобода.