« Обратно към ПРОДУКТИ

дървесно-влакнеста плоскост Knauf Holzfaserdämmplatte WF за под

Област на приложение:

Дървесновлакнестата плоскост Кнауф се използва за намаляване на ударния шум и се полага под плаваща замазка FE 50Largo / Knauf Nivellierestrich 425. Под сух под се използват 1 или 2 слоя съгл. технически проспект F13, между сухата посипка и гипсфазерните плоскости.

Качества:
Дървесно-влакнестата плоскост Кнауф е висококачествена изолационна плоскост с дебелина 10 mm. Дървесните влакна се произвеждат от дървесина, която е добита само от подборна сеч. Свързващото вещество е лигнин. Произвежда се и контролира съгл. БДС EN 13986.

Knauf Holzfaserdämmplatte WF – дървесновлакнеста плоскост за под
Дължини (mm)       1198
Широчина (mm)     598
Дебелини (mm)     10