« Обратно към ПРОДУКТИ

еластична светлоотразяваща хидроизолация Aquacool Reflect

Еднокомпонентна UV-устойчива хидроизолационна смес, в готов за нанасяне вид.

Aquacool Reflect представлява еднокомпонентна акрилна емулсия, предназначена за хидроизолация на всички открити хоризонтални и вертикални елементи от сградата, подложени на директно слънчево греене, като осигурява еластично UV-устойчиво водонепроницаемо покритие. Освен от проникване на вода и влага, хидроизолацията създава бяла светлоотразителна повърхност, която предпазва основата и от нагряване. Продуктът намира най-широко приложение при хидроизолиране на плоски и наклонени покриви, открити тераси, козирки и други, без необходимост от допълнителна защита от слънчевата радиация. Отличната адхезия на Aquacool Reflect към различни видове строителни основи, като бетон, мозайка, битум, ламарина, прави продуктът подходящ, както при хидроизолиране на нови покривни повърхности, така и при ремонт на стари, като съществуващи хидроизолационни покрития, битумни керемиди, стоманобетонни и ламаринени покриви, тераси с мозаечни настилки и други. Високата еластичност на продукта, дава възможност за покриване на фини пукнатини и леки неравности.

Свойства
- готова за употреба;
- светлоотразяваща;
- UV-устойчива;
- паропропусклива;
- висока еластичност;
- отлична адхезия;
- не съдържа разтворители.

Подготовка на основата
Хидроизолационният продукт Aquacool Reflect е с отлична адхезия към различни строителни основи, като бетон, цименто-пясъчни замазки, мозайки, битум, ламарина и други.

Основата трябва да бъде достатъчно равна, здрава, суха, добре обезмаслена и почистена от прах, пясък или други замърсители и разделителни слоеве. Не се допуска полагане върху дълбоки пукнатини. Ако има стари бояджийски покрития, те трябва да се отстранят, а ронливите основи трябва да се почистят.

Характеристики и технически данни

Цвят бял
Консистенция пастообразна
Плътност 1310 кг/м³
pH 7,3
Якост на опън с армировка 2,7 N/mm²
Температура на работа +5˚C до +35˚C
Издръжливост на темп. промени след изсъхване -20˚C до +120˚C
Време за съхнене ~12 часа

Указания за полагане и обработка
При отваряне на опаковката продуктът се разбърква, след което се нанася с помощта на четка или валяк като това става в минимум два слоя, които се редуват перпендикулярно един на друг. Всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предишния. С цел увеличаване на механичните свойства на Aquacool Reflect се препоръчва полагане на полиестерен воал между два последователни слоя.

Разход - от 0,7 до 1 кг/м² в зависимост от основата

Инструменти за работа - четка, бояджийски валяк.

Атмосферни условия при работа
Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5˚C, а максималната – не по-висока от +35˚C.

Не се препоръчва полагане на Aquacool Reflect при висока влажност на въздуха, при предполагаем предстоящ валеж и при дъжд. Да се предпазва от напрашаване 1-2 часа. При нанасяне на хидроизолацията върху прясно положен бетон е желателно това да става минимум 15 дни след полагането му.

Форма на доставка
Пастообразна в пластмасови кофи по 5 кг и 12 кг.

Забележки
Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20˚C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно Aquacool Reflect могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

Съхранение
12 месеца в оригинално запечатана опаковка на хладно място, без опасност от замръзване.