« Обратно към ПРОДУКТИ

епоксиден емайл DEKO E3100 - I3100 - двукомпонентен

Продукт на основата на епоксидни смоли със средна молекулна маса, които се омрежват с полиамиди

Предназначение: Ползва се само с комбинация с втвърдител Deko I 3100. Използва се в строителството за защита на стомана и на направата на вътрешни настилки със средна издръжливост на трафик.

Използва се  за настилки  в  агресивна индустриална среда - издръжлив е на въздействието на основи, минерални масла, ароматни въглеводороди, природен газ, влажност и други агресивни агенти.

Характеристики:
средства за нанасяне -  четка, валяк
разход/ покривност     130-150 g смес /m²/слой
съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.     въздушно.
разфасовки     DEKO E3100 - 15 kg ±150 g
DEKO I3100 - ℮ 4 kg