« Обратно към ПРОДУКТИ

фуга ARDEX FS DD - маса за фини и тесни фуги

Основа цимент
За широчини на фугите до 4

За вътрешна и външна употреба, за стена и под.

Водоотблъскваща
Отблъскваща мърсотия
Еластична
Без пукнатини

Oбласт на приложение:
За фугиране на плочки от керамика, стъкло или естествени камъни - с изключение на мрамор. С водоотблъскващи, еластични свойства и сигурно прилепване към страните на плочките. Особено
отблъскваща мърсотия. Специално подходяща за влажни и мокри помещения, по-специално душове.

Съотношение на смесване: около 3,75 литра вода : 12,5 кг прах, съответно около 1 ОЧ вода : 2 ¾ ОЧ прах

Насипно тегло на разтвора: около 1,2 кг/ литър

Прясно тегло на разтвора: около 1,9 кг/ литър

Разходна норма: при ширина на фугата 3 мм, дълбочина на фугата 5 мм за плочки, респективно средна мозайка:
от 30 х 30 см около 0,20 кг/м2
от 15 х 15 см около 0,35 кг/м2
от 10 х 10 см около 0,50 кг/м2
от 5 х 5 см около 1,00 кг/м2

Време на обработване (20°С): около 2,5 часа

Годност за ходене(20°С): след около 5 часа

Повърхностна твърдост, по Бринел:
след   1 ден около 25 N/ мм2
след   3 дни около 40 N/ мм2
след   7 дни около 55 N/ мм2
след 28 дни около 65 N/ мм2

Пригодност за подово отопление: да

GISCODE: ZP 1 – циментосъдържащ продукт

Съхранение: да се складира в сухи помещения около 12 месеца в оригинално затворени опаковки