« Обратно към ПРОДУКТИ

графитни фасадни топлоизолационни плочи Austrotherm EPS® F-PLUS

Austrotherm EPS® F-PLUS е най-подходящият материал при саниране на стари сгради и при изграждане на нискоенергийни и пасивни къщи. Сивите фасадни плочи от експандиран полистирен са произведени със суровина Neopor на BASF, което гарантира отлично качество на топлоизолацията и над 20% по-висока ефективност от класическите фасадни плочи. Това означава, че полагайки същата дебелина EPS върху фасадата, но графитен, вместо традиционния бял стиропор, може да се постигне много по-добра топлоизолация. А когато възможностите са ограничени и всеки сантиметър е от значение, могат да се използват плочи Austrotherm EPS® F-PLUS с по-малки дебелини, които ще донесат същия изолационен ефект като на белия материал.

Плюсовете на Austrotherm EPS® F-PLUS:
- Отлични топлоизолационни свойства
- Отлични екологични свойства
- Стабилна форма и лесна обработка
- Предотвратяване на термомостове
- Значителна икономия на разходи

Приложение: За топлоизолация на външни стени в комбинирана топлоизолационна система (WDVS) съгласно БДС EN 13499 и ETAG 004.

Фасадната топлоизолационна плоча Austrotherm EPS® F-PLUS е във вариант и със стапаловиден кант, който улеснява работата с материала и позволява избягването на термомостове.

Технически характеристики:

Tоплопроводност:<0,031 W/mK
Якост на опън:>150 kPa
Модул на еластичност:4,0 N/mm² = 4000 kPa
Якост на срязване:76 kPa
Коефициент на линейно разширение:0,06 mm/mK
Водопоглъщане при продължително пълно потопяване:<2-3% от обема
Число на дифузно съпротивление на водна пара:20-40
Поведение при пожар:
- Клас на горимост:B1 (трудно горим)
- Клас на димене:Q3
- Клас на отделяне на капка:TR1
- Клас на реакция на огън EN 13501-1:E