« Обратно към ПРОДУКТИ

грунд ARDEX P 82 - на основата на изкуствена смола

Реактивна, двукомпонентна дисперсия на основата на изкуствена смола, без разредители.
Сцепителен мост върху гладка и плътна основа с възспиращо водата действие

За вътрешна употреба, за стена и под.

Без разредители
Замества неопренов грунд
Безопасен при складиране, транспортиране и обработване

Oбласт на приложение:
Грундиране и сцепителен мост върху гладка и плътна основа като:
- грубо обработени бетонни подове или
- особено уплътнени циментови замазки
- под шпакловачни маси,
- лошо опесъчени замазки от лят асфалт,
- стари подове от лят асфалт,
- подобрени анхидритни замазки,
- магнезитни замазки,
- талашитни плоскости,
- дърво,
- мозайка,
- твърд пясък,
- плочки,
- клинкери,
- стоманена ламарина,
- пластмасови напластявания,
- покрития с лак, масло и изкуствени
- покрития,
- под шпакловачни маси и тънкослойни разтвори.

Разходна норма:
100 – 200 gr./ m2

Съхранение: да се складира защитен от минусови температури в сухи помещения около 12 месеца в оригинално затворени опаковки