« Обратно към ПРОДУКТИ

грунд ARDEX Premium P 52 - концентрат

За вътрешна употреба, за под.

Изключително беден на емисии.
Без органични разтворители.
За прилагане в областта на пода.
Грундиране, сцепителен мост и запечатване на пори с възспиращо водата
действие.
При шпакловки предотвратява изкачването на въздушни мехури от основата.
Възможност за разреждане с вода.

Oбласт на приложение:
Продуктът служи като грунд, като сцепителен мост и за запечатване на пори, като възспира действието на водата.
- За свързване на праха и пудрещи повърхности напр. върху шлифовани, абсорбиращи анхидритни и анхидритни разливни замазки (Калциевосулфатни замазки),
- за грундиране на циментови замазки и бетонови подове,
- като сцепителен мост върху гладки бетонни подове, особено уплътнени циментови замазки и талашитни плоскости,
- като сцепителен мост върху подобрени анхидритни замазки, мозайка, пясъчник, плочкови настилки
при полагане на шпакловачни, изравнителни и нивелиращи маси.

При запечатване на пори върху хигроскопични основи ARDEX PREMIUM P 52 предотвратява
− изкачването на въздушни мехури от основата при последващи нанасяния на шпакловки,
− отнемането на водата при последващи шпакловки.

Разходна норма:
Съотношение на смесване: 1 част ARDEX PREMIUM P 52 : ½ части вода е около 200g
ARDEX PREMIUM P 52 /m2.
Съотношение на смесване: 1 част ARDEX PREMIUM P 52 : 1 част вода е около 150g
ARDEX PREMIUM P 52 /m2.
Съотношение на смесване: 1 част ARDEX PREMIUM P 52 : 3 части вода е около 50g
ARDEX PREMIUM P 52 /m2.

GISCODE:     D1 = без органични разтворители

EMICODE:     EC1 = изключително беден на емисии

Съхранение: да се складира защитен от минусови температури помещения около 12 месеца в оригинално затворени опаковки