« Обратно към ПРОДУКТИ

импрегнатор Neutral Antisale

Специален противосолен импрегнатор за саниране на стени, подложени на на капилярна влага.

Сфери на приложение
Neutral Antisale може да се нанася на ръка и безвъздушно върху различни видове интериорни/екстериорни повърхности като: тухла, камък, туф, смесена зидария