« Обратно към ПРОДУКТИ

изолация EPS, фасадна плоча Баумит open Reflect от експандиран пенополистирол

Имайки предвид свойствата, новата open Фасадна плоча reflect има най-добрия коефициент на топлопроводимост на всички времена = 0,031 W/mK, което ще рече, че с една и съща дебелина получавате 23% по-добра изолация отколкото с бялата open плоча.

Бялата рефлектираща повърхност дава възможност да се работи при критични разлики в температурите – напр. сутрин при много студено и по обед при много горещо време и при директно слънчево греене.

Превъзходните топлоиозолационни свойства не зависят от покритието на повърхността. Те се обуславят от влагането на нова суровина за производството на продукта.

Бялата рефлектираща повърхност предотвратява нагряването на плочата по време на лепене и с това премахва появата на напрежения по време на втвърдяване на лепилото.

Рефлектиращата повърхност няма друга функция след втвърдяване на лепилото.

Откъм сивата страна се слага лепило open Клебешпахтел W.
От бялата страна open Клебешпахтел W се полага като армирана със стъклотекстилна мрежа шпакловка.

Плочата би могла, както всички други досега, да бъде шлайфана след като се втвърди лепилото.

Както досега трябва да се шлайфат само видими неравности или отмествания в челата на наредените една до друга плочи.

Що се отнася до сцеплението и процеса на съхнене, шпакловката се държи еднакво както към рефлектиращата, така и към сивата повърхност.

При професионално полагане на Баумит open Грунд и на Баумит open Структурна мазилка, съответно Баумит Нанопор мазилка, се осъществява равномерно и без образуване на петна съхнене на крайното покритие.

Най-важното е да се отстрани добре остатъкът от праха след шлайфане.

Единствената разлика в преработването на плочите open reflect в сравнение с другите EPS-F фасадни топлоизолационни плочи е, че лепилото трябва да се нанася върху сивата повърхност.

Всички други етапи са както при обичайната преработка, съгласно указанията на Баумит.