« Обратно към ПРОДУКТИ

изолация XPS, екструдиран пенополистирол Аустротерм

Розовата топлоизолационна плоча предлага, намаляване на енергийните разходи от фундамента до покрива. За местата подложени на високи натоварвания и влага, екструдираният полистирен (XPS) предлага идеални решениения както и многоброийни възможности на приложение например: В областта на цокъла, под фундаментната плоча, мокри помещения итн.

Забележка за значенията "XPS" и "TOP": стоящите един до друг „XPS” продукти имат едни и същи обасти на приложения.АустротермТоплоизолационната плоча от екструдиран полистирен (XPS) гарантира намаляване на енергийните разходи от мазето до тавана. Розовите плочи на Аустротерм са идеалното решение, намиращо приложение в многобройни области. Те са особено подходящи за места, където екстремните натоварвания на натиск и влага поставят високи изисквания към топлоизолационния материал. Например: топлоизолация по периметъра, изолация на плосък покрив, изолация под фундаментна плоча, в мокри помещения и т.н.  "TOP" се различава преди всичко с това, че клетъчното съдържание е въздух.

Награда за опазване на околната среда

Austrotherm XPS TOP се отличава с отличните си екологични характеристики. Производството му е абсолютно безвредно и не застрашава озоновия слой, тъй като в производствения процес се използва въздух вместо флуор-хлорни въглеводороди (FCKW). Именно заради тези си свойства, продуктите Austrotherm XPS TOP са отличени с Австрийския знак за опазване на околната среда. Това признание се дава на продукти, които не съдържат вредни за здравето или за природата вещества.

Гарантирано европейско качество

Топлоизолационните плочи Austrotherm XPS TOP отговарят на всички изисквания на съответните продуктови норми: тези на ЕС (EN 13164), на Австрия (ÖNORM B 6000), Германия (DIN) и страните от Централна и Източна Европа. Плочите, предлагани на българския пазар, са производство на заводите на Аустротерм в Сърбия и Австрия. За отличното качество на изолационния материал се грижат модерни изследователски и изпитателни лаборатории, където се отдава огромно значение на необходимостта от гарантирано високо качество.

8 причини да използвате Austrotherm XPS TOP

Отлична топлоизолация:
Използването на топлоизолационните плочи Austrotherm XPS TOP спестява енергия, допринасяйки активно за рационалното използване на енергийните ресурси. По този начин значително се намаляват разходите за отопление и охлаждане в дома или офиса.

Отлични якостни характеристики:
Отличните механична свойства и преди всичко устойчивостта на натиск на изолационните плочи са от особено значение в местата с големи натоварвания. Например при покриви тип паркинг или индустриални подове, понасящи високи натоварвания.

Затворена клетъчна структура:
Austrotherm XPS TOP, за разлика от повечето други топлоизолационни материали притежава максимално затворена клетъчна структура. При правилен монтаж това почти напълно изключва възможността за водопропускливост на изолационните плочи.

Устойчивост на неблагоприятни атмосферните влияния:
Устойчивостта на неблагоприятни атмосферните влияния се обуславя преди всичко от високата издръжливост на материала при циклично редуване процесите на замразяване и размразяване. Дори в условия на екстремна влажност Austrotherm XPS TOP запазва своите характеристики.

Лесен монтаж:
Минималното тегло (обемна плътност около 30-45 kg/m³) и възможността за бързо и точно разкрояване са важна предпоставка за изключително лесна обработка и монтаж на този изолационен материал.

Трудно горима изолационна плоча:
Austrotherm XPS е трудно горим материал (клас на горимост B1 според ÖNORM и DIN) и по този начин отговаря на всички изисквания на съответните европейски подуктови норми.

Устойчивост на стареене:
Устойчивостта на стареене и деструктуриране е особено важна за приложението на един материал във всяка една област. Вече десетилетия наред плочите от екструдиран полистирен доказват, че могат да бъдат използвани без проблем.

Отлични екологични характеристики:
И накрая – благодарение на намаления разход на енергия и възможността за рециклиране се спомага за опазването на околната среда. Освен това, поради отличните топлоизолационни качества на плочите, значително се намаляват вредните емисии в атмосферата.