« Обратно към ПРОДУКТИ

каменна вата Knauf Insulation FKD-S Thermal

Изолационни плочи за контактна фасада.

FKD-S Thermal е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към твърдите изделия. Продуктът има подобрени топлоизолационни характеристики, по-нисък коефициент на топлопроводимост, което осигурява по-добра топлинна защита на сградата. Той е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене, химически неутрален и високо паропропусклив. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за противопожарна защита на външна стена в ETICS система. Плочите FKD-S Thermal осигуряват висока й паропропускливост. Продуктът може да бъде използван в система за тънкослойна или дебелослойна контактна фасада. Изолационните плочи се монтират върху стената чрез залепване с полимер-циментово лепило, което се нанася на плочата линейно, под формата на рамка по целия й периметър и точково, в средата на всяка плоча, на най-малко три места, като след това плочите се закрепят и механично (6-8 дюбела/м2). Следва полагане на шпакловъчен слой, армиран със стъклотектилна мрежа, който се грундира преди нанасяне на тънкослойната мазилка. Завършващият слой на фасадата трябва да бъде паропропусклив. Тази система може да бъде използвана и за изолация на стени между отопляеми и неотопляеми помещения и за изолация на хоризонтални конструктивни елементи (напр. изолация на подова конструкция на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери).

Характеристика
- Топлоизолация - Нисък коефициент на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
- Противопожарна защита - Клас по реакция на огън А1, негорим материал
- Звукова изолация - Отлична звукоизолация вследствие на влакнестата структура на продукта

Предимства
- Стабилност и компактност;
- По-добра топлинна защита на сградата;
- Паропропускливост;
- Защита от пожар;
- Устойчивост на стареене;
- Безвреден за задравето и околната среда материал;
- Лесен и бърз монтаж.

Размери и опаковка

Дебелина
мм
Дължина
мм
Широчина
мм
Бр. плочи
впакет
м²/пакет м³/пакет
30 1000 600 10 6,0 0,18
40 1000 600 8 4,8 0,19
50 1000 600 6 3,6 0,18
60 1000 600 5 3,0 0,18
70 1000 600 5 3,0 0,21
80 1000 600 4 2,4 0,19
90 1000 600 4 2,4 0,22
100 1000 600 3 1,8 0,18
110 1000 600 3 1,8 0,20
120 1000 600 3 1,8 0,22
140 1000 600 3 1,8 0,25
150 1000 600 2 1,2 0,18
160 1000 600 2 1,2 0,19
180 1000 600 2 1,2 0,22
200 1000 600 2 1,2 0,24