« Обратно към ПРОДУКТИ

каменна вата Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO

Приложение

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за противопожарна защита на вентилируема фасада с височина от 12 до 20 метра, предстенна обшивка, преградна стена или други сградни елементи, за които изискванията за звукоизолация са по-високи. Продуктът може да се полага и самостоятелно, като звукоабсорбиращо покритие.

Описание

NaturBoard VENTACUSTO е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към полутвърдите продукти.
NaturBoard VENTACUSTO е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Основни характеристики

Топлинна изолация.
Нисък коефициент на топлопроводимост λD =0.035 W/mK

Противопожарна защита
Клас по реакция на огън А1, негорим материал.

Звукоизолация
Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта.

Предимства
- стабилност и компактност;
- водоплътност и паропропускливост;
- повишена защита в случай на пожар;
- устойчивост на стареене;.
- безвреден за здравето и околната среда материал.

Размери и опаковка

Дебелина
мм
Дължина
мм
Широчина
мм
Бр. плочи
впакет
м²/пакетм³/пакет
301000600127,20,22
40100060095,40,22
50100060084,80,24
60100060063,60,22
70100060063,60,25
80100060042,40,19
90100060042,40,22
100100060031,80,18
120100060031,80,22
150100060031,80,27
200100060021,20,24