« Обратно към ПРОДУКТИ

каменна вата Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO

Приложение

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за противопожарна защита на вентилируема фасада с височина от 12 до 20 метра, предстенна обшивка, преградна стена или други сградни елементи, за които изискванията за звукоизолация са по-високи. Продуктът може да се полага и самостоятелно, като звукоабсорбиращо покритие.

Описание

NaturBoard VENTACUSTO е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към полутвърдите продукти.
NaturBoard VENTACUSTO е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Основни характеристики

Топлинна изолация.
Нисък коефициент на топлопроводимост λD =0.035 W/mK

Противопожарна защита
Клас по реакция на огън А1, негорим материал.

Звукоизолация
Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта.

Предимства
- стабилност и компактност;
- водоплътност и паропропускливост;
- повишена защита в случай на пожар;
- устойчивост на стареене;.
- безвреден за здравето и околната среда материал.

Размери и опаковка

Дебелина
мм
Дължина
мм
Широчина
мм
Бр. плочи
впакет
м²/пакет м³/пакет
30 1000 600 12 7,2 0,22
40 1000 600 9 5,4 0,22
50 1000 600 8 4,8 0,24
60 1000 600 6 3,6 0,22
70 1000 600 6 3,6 0,25
80 1000 600 4 2,4 0,19
90 1000 600 4 2,4 0,22
100 1000 600 3 1,8 0,18
120 1000 600 3 1,8 0,22
150 1000 600 3 1,8 0,27
200 1000 600 2 1,2 0,24