« Обратно към ПРОДУКТИ

корозионен инхибитор Protectosil® CIT

Стоманобетонните конструкции - сградите, мостовете, многоетажните паркинги представляват голяма част от частните и обществените инвестиции. С времето, стоманената армировка може да корозира, в резултат на което носещата способност на конструкциятанамалява. За предотвратяване на този процес трябва да се предприеме скъпо струваща поддръжка и ремонти.Protectosil® CIT предпазва стоманобетона по два начина:
• Намалява активната корозия;
• Предпазва от проникване на водопреносими хлориди.
Дори в условия на силно агресивна среда, Protectosil ® CIT осигурявадълготрайна антикорозионна защита на стоманобетона.
Protectosil® CIT е иновационен, органофункционален инхибитор на корозията със забележителни качества:
• Подходящ за отлят на място бетон, предварително отлети стоманобетонниелементи и високоякостен бетон;
• Лесно приложение (чрез изпръскване) за предварително излят бетон;
• Ефективен при конструкции, намиращи се в условия на силна корозия;
• Ефективен при условия на висока влажност.