« Обратно към ПРОДУКТИ

кристализираща дълбокопроникваща мазана хидроизолация Waterblock Penetrate

Описание

Waterblock Penetrate е хидроизолация, която прониквайки в дълбочина (до 150 мм) и в контакт с наличната вода, кристализира и образува водонепропусклива преграда.

Производител: Vimatec - Гърция

Свойства

Сухата хидроизолационна смес, добавена към вода в определено съотношение, и в контакт с влагата в елемента върху който се полага:

 • Създава защита от проникване на хлориди, както и корозионни соли и въглероден диоксид.
 • С висока адхезия и чрез механизма на кристализация осигурява водоустойчивост на конструкцията.
 • Запечатва пукнатини и пори с широчина до 0,4 мм.
 • Предпазва бетона от замръзване.
 • Осигурява паропропускливост, позволявайки на структурите да "дишат".
 • Може да се използва в случаи на контакт с питейна вода.
 • Може да се използва при влажен или пресен бетон.

Приложение

Waterblock Penetrate може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно); използва се за хидроизолация на всички елементи и конструкции; отговаря на всички изисквания за запечатване: от обикновена водоплътност до хидроизолацията на структури под вода под високо налягане.

Използва се при хидроизолация на:

 • Тунели
 • Язовири
 • Канали
 • Резервоари за питейна вода
 • Канализационни резервоари
 • Басейни
 • Мазета
 • Повърхности в мокри помещения
 • Промишлени настилки (включително в селскостопански сгради)
 • Основи, под крайни подови покрития
 • Тераси, включително "зелени" (за градини)
 • Цветарници

Предварителна подготовка на повърхността

 • Повърхностите, които ще се обработват, трябва да бъдат чисти, без мазнини, мъх, варови отлагания и т.н.
 • Водните течове трябва да бъдат спряни с бързовтвърдяващ цимент Waterblock
 • Арматурните железа да бъдат отрязани на дълбочина минимум 2-3 см в бетона преди запълването на дупките.
 • Дупките и отворите се запълват предварително с Vimacret или Vimacret-TH.
 • Фугите в мазилката предварително се запълват с цименто-пясъчен разтвор и синтетична смола преди полагане на Waterblock Penetrate.
 • Преходът "под-стена" трябва да стане чрез холкер със страна 5 - 6 см от Vimacret.
 • Площите,  върху които ще се нанася покритието, трябва да бъдат влажни.

Указания за употреба

Waterblock Penetrate се добавя постепенно към водата, докато вискозитетът на сместа стане подходящ за нанасяне с четка. Съотношението на Waterblock Penetrate към водата трябва да бъде 2,5:1 в обемни части. След пауза от около 5 минути сместа се разбърква отново и трябва да бъде употребена в рамките на 20-30 минути (температура 20 градуса С)

alt

alt

Готовата смес се нанася с четка или мече в 2 слоя (перпендикулярни един на друг), като дебелината на всеки от тях не трябва да надвишава 1 мм. Второто намазване се прави преди първият слой да е изсъхнал. В противен случай повърхността трябва да се навлажни. Обработената повърхност се поддържа влажна чрез навлажняване 2-3 пъти дневно в продължение на 2 - 3 дни и да бъде добре защитена от слънце, дъжд и замръзване.

Waterblock Penetrate е устойчив в агресивни среди: сярна, солна, фосфорна, азотна киселина, сол, морска вода и други.

Waterblock Penetrate се нанася в два слоя при разход 1,5 - 2,0 кг/м² , в зависимост от грапавината на повърхността. Когато е прекалено гладка или гланцирана, следва да се награпави с метална четка, пясъкоструене и др.

 • При технологично прекъсване, преди да бъдат възстановени бетонови работи, повърхността в контакт с новоизлетия бетон може да бъде обмазана с 1 слой хидроизолация Waterblock Penetrate с разход 1,2- 1,4 кг/м².
 • Преди изливане на фундаментната плоча или фундаменти, повърхността на подложния бетон може да се обмаже с един слой хидроизолация Waterblock Penetrate с разход 1,2- 1,4 кг/м².
 • В посочените по-горе случаи Waterblock Penetrate може да се използва като сухо вещество
 • Waterblock Penetrate може да се положи в един слой преди изграждането на настилка на циментова основа с разход 1.2 кг /м² или върху прясно положената бетонова настилка като топинг и след това повърхността се уплътни

Забележки

 • Kaтo всички спойващи вещества Waterblock Penetrate e aбразивен материал. Ето защо при приготвянето и нанасянето му трябва да се използват ръкавици.
 • Ако продуктът попадне в очите, веднага изплакнете обилно с чиста вода, но без да ги търкате.
 • Инструментите да се изчистят добре с вода преди да изсъхнат.
 • Да се спазват и изискванията за безопасност на труда при изпълнение на СМР.

Съхранение

Материалът трябва да се съхранява в затворени и сухи помещения, в оригиналната опаковка, тъй като е хигроскопичен. Срок на годност - 12 месеца

Цвят и опаковка

Сива прахообразна смес. Торби от 25 кг .

Мерки за безопасност и опазване на околната среда

Да се спазват санитарно-хигиенните изисквания за всички фактори на околната среда. Да се работи с работно облекло и лични предпазни средства - защитни ръкавици и предпазни очила. След употреба остатъчни количества от продукта да не се допуска да попадат в канализационната мрежа, откритите водоеми и почвата.