« Обратно към ПРОДУКТИ

лепило ARDEX CA 20 P SMP - монтажно

Еднокомпонентно монтажно лепило на база полимери, модифицирани със силан

За вътрешна и външна употреба. Под и стена.

Без вредни органични разтворители, вода и изоцианат

Висока контактна якост

Втвърдява без да се свива и остава еластично и нечувствително към вибрации

Oбласт на приложение:
За залепване профили, первази, лайстни, канали за кабели, топлоизолационни плочи, дърво и изкуствени материали, метални профили, паркет, керамични плочки и различни други елементи върху хигроскопични и нехигроскопични основи.

Уплътняване на подови и присъединителни фуги при метал, дърво, керамика и изкуствени материали.

Материал:        полимер, модифициран със силан

Специфично тегло: около 1,45 kg/l

Разход на материал: около 30- 40 ml/ ldm, (в зависимост от отвора на дюзата)
Време за образуване на кора (+20°С/ 50% rF): 7 -10 минути

Втвърдяване (+23°С/ 50% rF): 3- 4 mm/ 24часа

ЕМICODE: ЕC1 R- изключително беден на емисии

Съхранение: на студено, сухо, но при положителни температури на сухо, около 18 месеца в оригинално затворени опаковки.