« Обратно към ПРОДУКТИ

лепило Теразид за декоративни профили от пенополистирол

Суха смес, която се използва за залепване на декоративни профили от пенополистирол – за вътрешно и външно приложение.
Лепилото се нанася с назъбена маламашка върху основата. Профилите се притискат отгоре като се съблюдава спазване на подвеждане /хоризонтално или вертикално/ на декоративния елемент. Лепилото дава време за корекции при залепването около 30 минути.
При неравна основа или монтаж на едрогабаритни елементи същите да се дюбелират, отворите от дюбелирането да се замажат с лепилото след 24 часа.

Разходна норма: около 4 кг/м² според основата, върху която се лепи.

Данни за употреба:
- пропорции: 100 части суха смес към 26 части вода;
- време за „узряване”: 10 минути;
- време за работа: около 2 часа;
- температура на работа: от +5°С до +30°С;
- време за нанасяне: около 30 минути;
- време за окончателно залепване: 24 часа.