« Обратно към ПРОДУКТИ

мазилка Caparol Capatect CarboPor

Capatect CarboPor Strukturputze e с висока способност на дишане, подсилени с карбонови влакна и има ясно изразена водоустойчивост. Фотокаталитичното свойство на Capatect CarboPor Strukturputze способства активен самопочистващ се ефект и висока защита на мазилката от първоначално заразяване с микроорганизми (водорасли, гъбички). В зависимост от техниката и размера на зрънцата могат да бъдат постигнати различни структури.

Технически данни

  • Плътност: около 1,90g/cm³
  • Коефициент на абсорбция на вода w ÖN EN 1062-3: ≤ 0,05 [kg/(m²/h0,5)] W3 нисък
  • Коефициент на дифузия на пара μ EN ISO 7783: около 65 V1 висок
  • Свойство на топлопроводимост λ10,dry EN 1745: 1,09 W/(m.K) таблична средна стойност (P=50  %)
  • Поведение при пожар ÖN EN 13501-1: Еврокласа А2