« Обратно към ПРОДУКТИ

мазилка Caparol ThermoSan

Нова комбинация, свързващи вещества на базата на силиконови смоли с интегрирани кварцови наночастици, за получаване на чисти фасади. ThermoSan е защитен от водорасли и гъби. Последователна разработка на концепцията Caparol-Clean.

Сфера на приложение

Боя с извънредно предимство: кварцовите наночастици втвърдяват специалната комбинация свързващи вещества – силиконови смоли и образуват срещу замърсяването плътна, твърда минерална кварцова триизмерна мрежа,  запазвайки по този начин фасадите чисти за по-дълго време.

Благодарение на специалната комбинация свързващи вещества на базата на силиконови смоли се образува хидрофобно покритие на фасадите, с висока пропускливост на водни пари, на боядисаните или небоядисани мазилки  и  минералните основи. ThermoSan е предвиден като покривен слой върху всички повърхности на термоизолационните системи, напр. мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли и варо-циментови мазилки.

Характеристики

  • Защитен филм срещу водорасли и гъби
  • Устойчивост на алкални вещества, не сапунизира
  • Висока пропускливост на CO2
  • Не образува филм, микропорьозност.
  • Покрива малките технически пукнатини на мазилките.
  • Съдържа специални пигменти с фото-каталитично действие.