« Обратно към ПРОДУКТИ

мазилка за машинно полагане Кануф МР75SL

Knauf MP 75 SL е предварително смесен сух строителен разтвор според EN 13279 на база минерални свръзки, пълнители и добавки. Приложим за всички вътрешни стени и тавани.

Технически характеристики:
Според EN 13279; Свободна обемна плътност 750-800 kg/ m³; Якост на натиск > 2,0 MN/ m²; Якост на опън при огъване > 1,0 MN/ m²; Повърхностна твърдост > 5,0 MH/ m²; Плътност около 800 kg/m³; Топлопроводимост около 0,24 W/mK; Отворено време за работа около 3 часа; Зърнистост максимално 1,2 mm; Разход 7,0 kg/ m²/ cm дебелина; Количество получен разтвор около 135-140 L/ от 100 kg суха мазилка. Покривна способност за стенна повърхнина с чувал от 25 kg при дебелина на слоя 10 mm : 3,5 – 3,6 m².