« Обратно към ПРОДУКТИ

микропилоти DESOI-Pile

Микропилотът DESOI Pile, позволява да се строи навсякъде и в кратки срокове. Използването на лека техника дава възможност да бъде прилаган за фундиране в почви с много ниска носеща способност. Формата на микропилота е уникална. Специфичното напречно сечение и голямата му повърхност благоприятстват създаване на сила на околно триене, гарантираща изключителна функционалност. В допълнение на това, спиралната форма на микропилота осигурява работа в две главни направления: натиск и опън. Изключително устойчивата на корозия сплав, използвана за производство, осигурява издръжливост на пилотите за период, по-дълъг от минималния експлоатационен живот на сгради с постоянно предназначение. Пилотите имат висока устойчивост в агресивни почви, както и отлична проводимост. Микропилотите могат да бъдат тествани веднага след тяхното инсталиране, както и да бъде определена необходимата дълбочина (дължина) на инсталиране, в съответствие с изчислителния товар. Поставянето на микропилотите не се придружава от изкопни и бетонни работи и извозване на почва. Микропилотите DESOI Pile могат да бъдат рециклирани, а след инсталиране могат да бъдат демонтирани по различни причини. Използваната за производство алуминиева сплав прави пилота много лек и той не претоварва почвата под фундамента. Малкото тегло допринася за лесен транспорт и по този начин намалява неблагоприятното въздействие върху околната среда с вредни емисии. Микропилотите DESOI Pile се забиват посредством хидравличен или пневматичен чук, който действа по оста на пилота, като буквално го завинтва в почвата.

Предимства:
- Може да се рециклира
- Лек
- Направен е от алуминиева сплав
- Сегменти с дължина 1 метър
- Спирална форма
- Завинтва се в почвата
- Висока устойчивост на корозия
- Висока скорост на инсталиране
- Няма замърсяване на околността
- Незабавно може да се натовари с натиск или опън
- За инсталиране се използва лека техника
- Не се употребява бетон
- Без изкопни работи и транспортиране на почва
- Изключителна издръжливост
- Поема големи натоварвания на натиск и опън