« Обратно към ПРОДУКТИ

настилка ECOgreen

ЕCOgreen - вибропресованa бетонова настилка. Продуктът е подходящ за паркинги, пътища, вътрешни дворове.

Размери: 200 х 200 х 800 mm;
Тегло: 5,79 кг.;
Разход за m²: 25 броя;
Метод на производство: вибропресоване;
Сцепление: устойчив на боксуване и подхлъзване;
Характеристики: незапалим материал; има два слоя (основен-груб и горен-фин, износоустойчив);
Цветове: сив.

Техническа характеристика:

Наименование на показателя Клас Маркировка
Абсорбция на вода 2 B
Устойчивост на замразяване – размразяване с противообледяващи соли 3 D
Устойчивост на изтриване 4 I
Устойчивост на плъзгане/приплъзване задово-
лителна
Дълготрайност задово-
лителна
Реакция на огън A1
Информация за опаковката:
Размери палет: 80 х 120 mm.
Количество продукт в палет: 240 бр.
m² продукт в палет: 9,60 m²
Тегло палет: 1390 kg.