« Обратно към ПРОДУКТИ

паркинг елемент Земелрок

Паркинг елемент - вибропресована бетонова настилка. Продуктът е подходящ за паркинг зони, за обезопасяване при свлачища и укрепване на скатове.Едрите отвори осигуряват място за устойчив растеж на трева и добро отводняване.

Материали: земновлажен бетон, цимент клас CEM I 42,5R, калибриран пясък- обикновен и кварцов, фракции, вода, пигменти и полимерни добавки.

Размери: 600 х 400 х 100 mm
Тегло: 32 kg.
Разход за м²: 4,17 бр.
Издържливост на натоварване: до 40 тона/m²
Мразоустойчивост /загуба на маса/: под 1 кг/m²
Сцепление: устойчив на боксуване и подхлъзване
Характеристики: незапалим материал; има два слоя (основен- груб и горен- фин, износоустойчив)
Цветове: сив

Техническа характеристика:

Наименование на показателя Клас Маркировка
Геометрични размери 3 R
Диагонали 3 L
Абсорбция на вода 2 B
Устойчивост на замразяване – размразяване с противообледяващи соли 3 D
Якост на огъване 3 U
Разрушаващо натоварване 45 4
Устойчивост на изтриване 4 I
Устойчивост на плъзгане/приплъзване задоволителна
Дълготрайност задоволителна
Реакция на огън A1
Информация за опаковката:
Размери палет: 100 х 120 mm.
Количество продукт в палет: 40 бр.
m² продукт в палет: 9,59 m²
Тегло на палет: 1242 kg.