« Обратно към ПРОДУКТИ

покривни панели TTOP

Покривните панели TTOP с изолация от полиуретанова твърда пяна (PUR), полиизоциануратна твърда пяна (PIR) или минерална вата (MW) са подходящи за всякакъв вид топлоизолирани покриви при минимален наклон на ската 7%. Проблеми като течове или прах са изцяло елиминирани чрез прецизните и безупречни сглобки на панелите.

Благодарение на изключителното поведение при понасяне на натоварвания и малкото им собствено тегло, панелите TTOP позволяват достигане на по-големи разстояния между столиците, което води до спестяване на материал от носещата конструкция и съкращаване времето за изпълнение. Те могат да бъдат с 3 или с 5 ребра, като външният и вътрешният слоеве са галванизирани, поцинковани стоманени листове със завършващо полиестерно цветно покритие.

Стандартните дебелини на панелите TTOP са в диапазон 30 - 120 мм.
Покривна широчина 1000 мм
Максимална дължина 15000 мм

TTOP 3 – Покривни панели с три ребра
TTOP 5 – Покривни панели с пет ребра

Връзката между покривните панели TTOP е постигната чрез коронно застъпване с празното ребро на съседния панел.

* плътност на полиуретана 40 кг/м³ ; ** λ = 0,023 W/mK
* при плътност на полиизоциануратa 42 кг/м³ ; ** λ = 0,022 W/mK
* плътност на минералната вата 100 кг/м³ ; ** λ = 0,033 W/mK