« Обратно към ПРОДУКТИ

полимероциментова смес TS 130 за предпазване на арматурата и адхезивна смес

Предназначена за поправка на бетонни или стоманобетонни конструкции, които са изложени на статично или динамично натоварване. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-7 за използване в наземни и инженерни строежи.