« Обратно към ПРОДУКТИ

повърхностни втвърдители Rocland

- Повърхностните втвърдители за шлайфан бетон са заводски приготвени сухи смеси,съдържащи специални цименти,селектирани много твърди агрегати и специални добавки.Използват се при направата на индустриални бетонни подове за създаване на износоустойчивост на пода - 5 класа продукти за различно подово натоварване , възможности за оцветяване в14 цвята.
- Може да се полагат върху прясно положен бетон като суха посипка или като циментова суспензия по технологиите "мокро към мокро" или "мокро към сухо" след смесване с определено количество вода.